Hoppa till innehållet
Foto: Privat
Tjejkvällen 2023

Under Internationella kvinnodagen 8/3 höll Geosektionen en tjejkväll i Vetenskapens hus. Kvällen innehöll mingel, goodiebags, god mat samt föredrag från kvinnor i branschen.

Punktskikt erhållet med fotografimetri - Järnvägsbro i Kiruna
Nya metoder för snabbare broinspektioner

I dagens samhälle, med ett redan stort byggbestånd och ständigt ökande krav, är underhåll av befintlig infrastruktur en global angelägenhet. Kontinuerlig användning och slitage på konstruktioner kan leda till stora ekonomiska- och samhällsförluster. Det finns därmed ett behov av ny teknologi för effektiv inspektion av broar och tunnlar med avseende både på tid och pengar.

Praktiken_IHB
Halvårspraktiken erbjuder en möjlighet för våra studenter

Halvårspraktiken som erbjuds våra civilingenjörsstudenter inom programmen Arkitektur samt Väg och vattenbyggnad är något som gör våra studenter både unika och eftertraktade på arbetsmarknaden.