Civilingenjör Väg och Vattenbyggnad

Halvårspraktik - Civilingenjör Väg och vattenbyggnad

Som student vid civilprogrammet Väg- och vattenbyggnad vid LTU har du möjlighet att göra ett halvårs praktik under höstterminen årskurs 4 av din utbildning. Praktiken är ett frivilligt moment av utbildningen som såväl näringslivet som LTU starkt rekommenderar.

Syftet med praktiken är att öka studenternas medvetenhet och förståelse för hur utbildningens kunskaper används i det professionella arbetslivet. Studenter som genomfört praktik är som regel mycket nöjda och menar att den har bidragit till motivation och engagemang för den fortsatta studietiden men också för framtida arbete. Många av de företag och myndigheter som tar emot praktikanter är pådrivande för utveckling av halvårspraktiken då de ser det som en chans att skapa en god relation till universitetet och framtida potentiella arbetstagare.

Bland de många aktörer som tar emot praktikanter finns alltifrån kommuner och statliga myndigheter till arkitekt- och konsultföretag, entreprenadföretag, gruvföretag, materialleverantörer samt offentliga och privata fastighetsförvaltare. Praktiken inom civilingenjörsprogrammet Väg- och vattenbyggnad kan således ske hos en mängd olika aktörer och kan innehålla en stor spridning av arbetsuppgifter alltifrån projektering, projektplanering, KMA arbete inne på kontor till arbetsledning, besiktning och dylikt i fält och på byggarbetsplatser. Hör av dig via telefon eller epost om du har frågor eller behöver diskutera något.

Johan Larsson

Johan Larsson, Biträdande universitetslektor

Telefon: 0920-492263
Organisation: Byggproduktion, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Jonny Nilimaa

Jonny Nilimaa, Biträdande universitetslektor

Telefon: 0920-491576
Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Jutta Schade

Jutta Schade, Biträdande universitetslektor

Telefon: 0920-492571
Organisation: Byggproduktion, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser