Hoppa till innehållet

"Därför föredrar vi att rekrytera studenter från Luleå tekniska universitet"

Publicerad: 10 december 2020

Möt Jörgen Kernell, NCC Östergötland, produktionschef för Civil Östergötland, NCC Infrastructure | jorgen.kernell@ncc.se

– Utbildningen civilingenjör Väg- och vattenbyggnad har ett bra innehåll och förser studenter med rätt kompetenser som är attraktiva för oss. Därför föredrar vi att rekrytera studenter från Luleå tekniska universitet, säger Jörgen kernell, NCC.

Vad gör du på din tjänst?

I min nuvarande roll är jag ansvarig för anläggningsverksamheten i Östergötland. I vår geografi har vi två projektchefsgrupper som utför mark- och anläggningsentreprenader och en projektchefgrupp som utför rena betongentreprenader. Vi har en varierande projektportfölj med ett tydligt anläggningsfokus där vi utför entreprenader såsom mark, VA, vägar, kajer, broar, parkeringshus och industri.

En viktig del i mitt arbete är att bygga en bra företagskultur där vi tillsammans i NCC Civil Östergötland utgör ett lag och har en lärande kultur.

Jag började min resa på NCC 2004 i rollen som arbetsledare. Efter några år blev jag platschef för att sedan fortsätta i roller som entreprenadingenjör och kalkylator. 2010 började jag att arbeta som projektchef för att sedan 2016 påbörja min nuvarande roll som produktionschef.

Hur ser du på ert samarbete med Luleå tekniska universitet och studenterna från utbildningen?

En av de megatrender som siats om är att inom de närmste fyrtio åren kommer det att byggas lika mycket som byggts det senaste fyra tusen åren i världen. Urbaniseringen kommer fortsätta och i framtiden kommer vi sannolikt att tala om 600 städer istället för 200 länder. Denna omställning kommer att ställa stora krav på byggbranschens olika delar. För att klara denna utveckling kommer det att som företag vara helt avgörande om man klarar av att rekrytera bra medarbetare med rätt kompetens.

Byggbranschen står för en stor andel av världens utsläpp. Här har NCC som aktör ett ansvar för att bidra till en mer hållbar bransch. Det är ett ansvar som NCC är fast beslutade för att anta. Vi ska också bli mer jämställda. För att möta dessa utmaningar krävs det ”nytänk” som studenter från Luleå tekniska universitet kan bidra med!

Anläggningsmarknaden i Östergötland är väldigt god, det finns ett stort behov av att upprusta och komplettera den befintliga infrastrukturen med nya byggnationer. Befolkningen och ekonomin i länet växer och inom en snar framtid kommer även Ostlänken att börja byggas.

Vi på NCC Civil Östergötland jobbar kontinuerligt med att säkerställa vår kompetensförsörjning. En viktig del i kompetensförsörjningen är att bedriva ett nära samarbete med universitet och högskolor. Vi har under de senaste åren aktivt jobbat med att erbjuda sommarjobb och praktikplatser åt studenter från Luleå tekniska universitet. Vi har haft flera lyckade rekryteringar där studenter har varit med och utvecklat vår verksamhet. Praktikperioden ger en bra möjlighet för oss som företag att lära känna studenten och upptäcka hans eller hennes potential. Vi lägger ett stort värde i att komma i kontakt med studenten i ett tidigt skedde av utbildningen för att sedan kunna erbjuda sommarjobb, examensarbete och slutligen även anställning. Vi har ett strategiskt mål på vår avdelning att försöka rekrytera en ny civilingenjör varje år för att på sikt stärka vår konkurrenskraft. Luleå tekniska universitet:s utbildning civilingenjör väg- och vattenbyggnad är en attraktiv utbildning för oss som arbetsgivare.

Vilka är dina bästa karriärsråd till studenter på det här programmet?

Ta tillvara på dina studieår. För mig var detta några av mina bästa år. Jag fick möjlighet att träffa många goda vänner som jag fortfarande umgås med. Studietiden ger en möjligheten att utveckla och bygga sitt nätverk vilket är något som jag har haft stor nytta av i mitt arbete. I byggbranschen bygger vi hus och broar men man ska inte glömma bort att vi bygger detta genom relationer.

Efter examen rekommenderar jag att man ska börja arbeta ute i produktionen på byggarbetsplats oavsett inriktning. NCC:s kärnverksamhet är ute i produktionen, det är här jag tycker att man ska börja och vara minst fem år, för att lära sig hur verksamheten fungerar samt att du får en verklighetsförankrad bild av de olika arbetsprocesserna. Med produktionserfarenhet har du en god grund att stå på som du kommer att ha nytta av oavsett vad du väljer att arbeta med i ett senare skedde. Produktionserfarenhet är eftertraktat inom flera olika områden så som konstruktion och inköp men även på beställarsidan.