Hoppa till innehållet

Se studiemiljön

Under utbildningen kommer studenterna på civilingenjör väg- och vattenbyggnad i kontakt med företag via gästföreläsningar, projekt och studiebesök där Norge tidigare varit ett populärt resmål.

Under flertalet kurser kommer även studenterna i kontakt med olika lab i undervisningen för att ge praktisk erfarenhet av den teoretiska inlärningen.

Virtual Reality Lab - Luleå tekniska universitet Foto: Gustav Jansson
Virtual Reality Lab

För forskare och studenter inom bygg, arkitektur, malmgeologi och gruv- och berganläggningsteknik.

Militärbro_Complab_Ltu.jpg
MCE-laboratoriet

Complab är Luleå tekniska universitets största laboratorium med en mycket bred verksamhet inom

Öresundsbron 2022 Foto: Joel From
Studiebesök vid Öresundsbron 2022

Civilingenjörsstudenter från väg- och vattenbyggnad och arkitektur fick besöka Öresundsbron.

Besök vid Norrbotniabanan

Årets studenter i kursen Berganläggningsteknik fick i år möjlighet att besöka pågående anläggningsentreprenad i Ersmark utanför Umeå för infrastrukturprojektet Norrbottniabanan.

Praktikkväll
Praktikkväll – ett evenemang för att främja kontakten mellan studenter och näringsliv

Den 28:e november anordnades det årliga eventet Praktikkväll för att knyta kontakt mellan blivande praktikanter och näringsliv men också för att belysa praktikens betydelse för studenterna.