Hoppa till innehållet
Vag-och-Vattenbyggnad-Norge-2015.jpg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Spektakulära byggprojekt i Norge

Publicerad: 22 juni 2015

Statens Vegvesen gör det möjligt för första års studenter på utbildningen Civilingenjör Väg och vattenbyggnad vid Luleå tekniska universitet att åka till Norge och se på tunneldrivning, geoteknik och brobyggande. Alumner hälsade de nya studenter välkomna till Norge 2015.

I år gick besöket till Statens Vegvesen i Narvik där man studerade tunneldrivning med borra-spräng metoden, bergskärningar, förankring av brokonstruktion i berg. LKAB visade malmhamnens gigantiska bergsilos.

–  Ett ultimat besök där väg och vattenstudenten fick uppleva programmets hela bredd tack vare besöken som innehåller både brokonstruktion och underjordsarbeten. Vi uppskattar otroligt mycket att Statens Vegvesen och LKAB gör detta möjligt säger Catrin Edelbro, lektor på Luleå tekniska universitet.

Statens Vegvesen och avdelningen för geoteknologi vid Luleå tekniska universitet har sedan många år ett utbyte i form av gästföreläsare, praktikplatser och ekonomiskt bidrag till studiebesök. Alumner från väg och vattenbyggnad berättade med stor entusiasm om sin roll som berg- och geotekniker vid Statens Vegvesen. I vardagssysslorna kan sprängning avlösas av helikopterfärder för att granska bergslänter eller bedömning av snö för lavinfara. Studenterna fick via besöket en koppling mellan teori och praktik, då de själva arbetat med att lämna in ett anbud för en tunnel i en kursen Berganläggningsteknik.

Taggar