Hoppa till innehållet

Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad

300 Högskolepoäng, Program på grundnivå - avancerad nivå
Framtidens hållbara samhällen behöver civilingenjörer som har god byggnadsteknisk kunskap, tar hänsyn till naturens resurser och människors behov. Som civilingenjör med väg- och vattenbakgrund är du med och bidrar till bygg- och anläggningsindustrins utveckling.

Väg- och vattenbyggnad berör det mesta kring vår byggda miljö i samhället och påverkar alla människors vardag på ett eller annat sätt. Därför är samspelet mellan människa, teknik och miljö av stor vikt. Efter färdig utbildning har du inte bara hela Sverige som arbetsmarknad, du kan jobba världen runt – kanske kommer du vara med och bygga ett vattenkraftverk i Asien, gång- och cykelvägar i Sverige eller skyskrapor i någon storstad i Nordamerika.

Utbildningens innehåll

Under de tre första åren på utbildningen i väg- och vattenbyggnad kommer du att få grundläggande kunskaper inom matematik, naturvetenskap och teknik, ämnen som utgör en viktig grund för de senare årskurserna. De två sista åren kan du välja att specialisera dig inom byggande, jord och berg, konstruktion eller byggkonstruktion och brand. I många kurser får du genomföra praktiska övningar i fält eller laboratorium. Mellan det tredje och fjärde året har du möjlighet att göra en sju månader avlönad praktikperiod, i Sverige eller utomlands. Dina lärare är experter inom exempelvis byggproduktion, geoteknik, berganläggningsteknik, konstruktionsteknik och VA-teknik. Utbildningen har ett nära samarbete med bygg- och anläggningsindustrin. 

Inriktningar

Byggande passar dig som vill vara med och förverkliga byggnader framtagna för människors behov. Du lär dig att använda framtidens byggteknik för att skapa långsiktigt hållbara städer och byggnader. Under utbildningen utvecklar du din förmåga att kommunicera, samarbeta, leda människor och tillsammans skapa en hållbar samhällsbyggnadssektor.

Jord- och bergbyggande, här lär du dig att optimera jorden och berget som konstruktionsmaterial samt att utvinna råvaror för ett hållbart samhällsbyggande. Efter färdig utbildning bidrar du till utvecklingen av samhällets infrastruktur genom utformning och byggande av vägar, dammar och bergtunnlar och en hållbar råvaruförsörjning.

Konstruktion är inriktningen för dig som vill dimensionera broar, byggnader och vägar utifrån samhällets behov. Under utbildningen lär du dig behärska verktyg som optimerar den bärande konstruktionen.

Byggkonstruktion och brand ger dig fördjupade kunskaper om brandutveckling och hur den bärande konstruktionen påverkas vid brand. Under utbildningen lär du dig även säkerställa att byggnader klarar dom krav som ställs vad gäller brandsäkerhet. 

Var kan jag jobba?

Som civilingenjör i väg- och vattenbyggnad har du stor valfrihet när det gäller arbetsuppgifter. Du kan göra karriär som projektledare, produktionsledare, arbetschef, konstruktör eller forskare. Jobben finns bland annat hos byggentreprenörer, konsulter, kommuner, myndigheter, gruvindustrier och universiteten, i Sverige eller utomlands. 

Anmälan
Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad
Luleå, Normal, Hösten 2022

Startdatum 2022-08-29, v.35 2022
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-85003
2022-04-19
40

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Öppen för sen anmälan
Ansök här

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Martin Nilsson

Martin Nilsson, Biträdande professor, Avdelningschef

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492533