Hoppa till innehållet

Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad

300 Högskolepoäng, Program på grundnivå - avancerad nivå
Broar, hus, vägar och anläggningar kan du som civilingenjör i väg- och vattenbyggnad från Luleå vara med att utforma, bygga eller förvalta. Dina kunskaper och färdigheter kommer att vara mycket viktiga för att bygg- och anläggningsindustrin ska kunna bidra på bästa sätt till ett hållbart samhälle.

De tre första åren läser du grundläggande kurser. De två sista åren specialiserar du dig inom Byggande, Jord och berg, Konstruktion eller Byggkonstruktion och brand. I många kurser får du genomföra praktiska övningar i fält eller laboratorium. Mellan de tredje och fjärde åren har du möjlighet att göra en sju månader avlönad praktikperiod, i Sverige eller utomlands. Du kommer möta många olika lärare, experter i exempelvis byggproduktion, geoteknik, berganläggningsteknik, konstruktionsteknik, VA-teknik. I många kurser får du träffa bygg- och anläggningsindustrin.

Utbildningens innehåll

Under de tre första åren på utbildningen i väg- och vattenbyggnad kommer du att få grundläggande kunskaper inom matematik, naturvetenskap och teknik, ämnen som utgör en viktig grund för de senare årskurserna. Du kommer även lära dig om projektledning, hållbar utveckling, drift och underhåll samt ekonomi, kunskaper som är viktiga för din framtida yrkesroll. Efter femte terminen väljer du den av programmets inriktningar som intresserar dig. Det är inom inriktningen som du får spetskunskaper inom ditt intresseområde.

Inriktningar

Byggande passar dig som är intresserad av projektering och om produktion ute på byggen. Du får lära dig mer om verktyg och metoder som effektiviserar byggprocessen och leder till estetiskt och ekonomiskt tilltalande byggnader.

Jord- och bergbyggande omfattar berganläggningsteknik och geoteknik. Du kommer att jobba med utformning och byggande av vägar, dammar och bergtunnlar eller inom gruvindustrin.

Konstruktion ger kunskap och verktyg för att räkna, dimensionera och utforma till exempel broar, anläggningar och hus och ger dig stora möjligheter att vara med i byggandet av framtidens samhälle.

Byggkonstruktion och brand behandlar byggnader och ger dig fördjupade kunskaper om teori och datorberäkningar för brandutveckling och bränders påverkan på den bärande konstruktionen.

Var kan jag jobba?

Som civilingenjör i väg- och vattenbyggnad har du stor valfrihet när det gäller arbetsuppgifter. Du kan göra karriär som projektledare, produktionsledare, arbetschef, konstruktör eller forskare. Jobben finns bland annat hos byggentreprenörer, konsulter, kommuner, myndigheter, gruvindustrier och universiteten, i Sverige eller utomlands.

Anmälan
Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad
Luleå, Normal, Hösten 2021

Startdatum 2021-08-30, v.35 2021
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-85135
2021-04-15
45

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9).

Eller:

Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Stängd för anmälan

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Martin Nilsson

Martin Nilsson, Biträdande professor, Avdelningschef

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492533