Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Civilingenjör - Öppen ingång

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen innehåller kurser som förekommer första året på de flesta civilingenjörsutbildningar (kurser ur bas- och kärngruppen). Kurser i valbart utrymme, profiler, som studenten ska välja underlättar övergång till kommande civilingenjörsutbildning. Efter utbildningen (60 hp) fortsätter studenten på vald civilingenjörsutbildning som ingår i universitetets utbud, under förutsättning att den ges. För närvarande är övergång till civilingenjörsutbildningarna Hållbar produktion eller Tillämpad AI inte möjlig.    För val till Civilingenjör Klimatfysik, teknik och samhälle behövs individuell studiegång första läsåret. Kontakta studievägledare för mer information.

Omfattning

Programmets omfattning är 300 Högskolepoäng

Inriktningar

Profil

 • Arkitektur
 • Datateknik
 • Hållbar energiteknik
 • Hållbar process- och kemiteknik
 • Industriell ekonomi
 • Klimatfysik, teknik och samhälle
 • Maskinteknik
 • Materialteknik
 • Naturresursteknik
 • Rymdteknik
 • Teknisk design
 • Teknisk fysik och elektroteknik
 • Vattensystem och miljö
 • Väg- och vattenbyggnad

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 45 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
F0004T Fysik 1 7,5 Grundnivå
F0006T Fysik 3 7,5 Grundnivå
G0010N Industriell ekonomi med ett hållbarhetsperspektiv 7,5 Grundnivå
M0047M Differentialkalkyl 7,5 Grundnivå
M0048M Linjär algebra och integralkalkyl 7,5 Grundnivå
M0049M Linjär algebra och differentialekvationer 7,5 Grundnivå

Kurser inom profil 15 Högskolepoäng