Skip to content
ByggAnl GB ENG

We help reduce environmental impact

The Higher Education Diploma Programme in Works Management in Civil Engineering places the greatest focus on the goals of sustainable industry, innovations and infrastructure, sustainable cities and communities, as well as climate action.

Du lär dig om hur vi genom en cirkulär och innovativ byggprocess skapar förutsättningar för hållbara städer och samhällen. Genom att fokusera på hållbara material, byggnader och processer bidrar vi till att minska miljöpåverkan.

This video has been blocked due to your cookie settings.
Accept marketing cookies or watch the video on Youtube.