Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Bygg och anläggning

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Bygg och anläggning förbereder för ett arbete som arbetsledare eller mättekniker inom den expansiva bygg/anläggningsbranschen I programmet finns det två grupper av kurser som du kan välja bland: Mätteknik med kurser inom projektering, fastighetsrätt, byggmätning med mera. Produktion med kurser inom byggstyrning, arbetsrätt, betongteknik med mera.   För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution. 

Omfattning

Programmets omfattning är 120 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Matematik 2a eller 2b eller 2c.

Urval

Minst tre års yrkeserfarenhet inom bygg- och anläggningsbranschen meriterar dig i det alternativa urvalet. Bifoga en meritförteckning och arbetsgivarintyg till din anmälan.

Platsfördelning:
Betyg: 34%
Högskoleprov: 33%
Alternativa: 33%

Obligatoriska kurser

Kärnkurser: 75 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
G0010N Industriell ekonomi med ett hållbarhetsperspektiv 7,5 Grundnivå
G0013B Geoteknologi baskurs 7,5 Grundnivå
J0001N Entreprenadjuridik 7,5 Grundnivå
K0015B Verktyg för byggkalkyler och rapporter 15,0 Grundnivå
P0009B Bygg- och anläggningsprojektering 7,5 Grundnivå
Y0003B Byggmätning 1 7,5 Grundnivå
Y0010B Bygg och anläggning VFU 15,0 Grundnivå
Y0011B Examensarbete Bygg och anläggning 7,5 Grundnivå

Produktion: 37,5 Högskolepoäng

Valbart utrymme är 37,5 högskolepoäng. Ett valbart utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning inom vilken kurser ska väljas ur en bestämd mängd.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
G0015B Väg- och järnvägsbyggnad 7,5 Grundnivå Valbar
J0026N Arbetsrätt 7,5 Grundnivå Valbar
K0004B Betongteknik 7,5 Grundnivå Valbar
P0004B Byggstyrning A- Anbudskalkylering 7,5 Grundnivå Valbar
P0005B Byggstyrning B- Produktionsplanering 7,5 Grundnivå Valbar

Eller

Mätteknik: 37,5 Högskolepoäng

Valbart utrymme är 37,5 högskolepoäng. Ett valbart utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning inom vilken kurser ska väljas ur en bestämd mängd.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
J0038N Fastighetsrätt för mäklare 7,5 Grundnivå Valbar
K0016B Markprojektering 7,5 Grundnivå Valbar
L0020B Geografisk informationsteknik 7,5 Grundnivå Valbar
Y0004B Byggmätning 2 7,5 Grundnivå Valbar
Y0005B GPS och maskinstyrning 7,5 Grundnivå Valbar

Valfritt utrymme: 7,5 Högskolepoäng

Valfritt utrymme

Valfritt utrymme är 7,5 högskolepoäng. Ett valfritt utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning av kurser från universitet och högskola.