Bergsskoletekniker - berg- och anläggningsindustri
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Bergsskoletekniker - berg- och anläggningsindustri

120 Högskolepoäng, Program på grundnivå
Teknikerutbildningen i Berg- och anläggningsindustri som ges i Filipstad ger breda kunskaper om bergmaterial och dess användning. Efter examen väntar en karriär inom den expansiva berg- och anläggningsbranschen.

Utbildningen vänder sig både till dig som kommer direkt från gymnasiet och till dig som är yrkesverksam och vill höja din kompetens. Utbildningens huvudämnen är berg-, geo- och mineralteknik. I dessa ämnen kopplas teoretiska kunskaper samman med till exempel praktiskt inriktade fält- eller laboratorieövningar.

Utbildningens innehåll

Programmet inleds med en perspektivkurs på berg och metall och grundläggande ämnen som matematik, naturvetenskap och CAD. Sedan följer kurser i geologi, bergteknik, geoteknik, bergmekanik och mineralteknik. I programmet ingår också kurser i markbyggnadsteknik, entreprenadjuridik och mätteknik. Studierna genomförs i nära samarbete med industrin. Yrkesverksamma personer kompletterar skolans lärare och studiebesök bidrar till att ge verklighetsförankring åt studierna. Examensarbetet under den avslutande terminen utförs delvis på plats ute i industrin.

Utbildningen bedrivs till största delen som traditionell klassrumsundervisning i Filipstad. En del föreläsningar och lektioner kommer att ske med hjälp av distansteknik.

Var kan jag jobba?

Efter avslutad utbildning blir du kvalificerad operatör, produktionstekniker eller arbetsledare inom gruv-, berg- och anläggnings- eller industrimineralsektorn. Du kommer arbeta för företag som bryter, förädlar, bearbetar eller använder mineral, berg och bergmaterial.

Anmälan
Bergsskoletekniker - berg- och anläggningsindustri
Filipstad, Normal, Hösten 2019

Startdatum 2019-08-21, v.34 2019
Filipstad
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-85004
2019-04-15
20
Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Matematik 1a/1b/1c (områdesbehörighet A7).

Eller:

Matematik A (områdesbehörighet 7)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Inställd

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Susanne Jonsson

Susanne Jonsson, Utbildningsadministratör, Administratör

Organisation: Stab, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-493711
Alf Westerlund

Alf Westerlund, Universitetsadjunkt, Lärare

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493701