Obligatoriska kurser
Bergsskoletekniker - berg- och anläggningsindustri

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen är utformad så att den ger teoretiska kunskaper kombinerade med en stark praktisk förankring. Programmet inleds med en bred introduktionskurs ”Miljöerspektiv på berg och metall”. Under första läsåret tränas viktiga basfärdigheter i ämnen som matematik, naturvetenskap (fysik och kemi) samt CAD. Kurser i geologi, entreprenadjuridik samt ekonomi ger en god grund för de fortsatta studierna i programmets huvudämnen bergteknik, bergmekanik, mineralteknik och markbyggnadsteknik. I årskurs 2 studeras kurser i huvudämnena. Dessa är anpassade till de industrisektorer som programmet är inriktat mot. Kurserna är Bergteknik, Geoteknik, Bergmekanik, Mineralteknik, Markbyggnad. I årskurs 2 ingår även kurser i Mätteknik samt Geologi. Studierna genomförs i nära samarbete med industrin. Yrkesverksamma personer kompletterar skolans undervisning med industriföreläsningar, vilket tillsammans med omfattande studiebesök och olika typer av industrinära projektuppgifter bidrar till att ge en god förståelse för de praktisk arbetsuppgifter som väntar ute i industrin. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som utförs i industrin, med handledning från Bergsskolan och med stöd av handledare ute på företaget. Alternativt genomförs examensarbetet på och med handledning från Bergsskolan, med användning av skolans laboratorieresurser.  För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution.

Omfattning

Programmets omfattning är 120 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Matematik 1a/1b/1c (områdesbehörighet A7).
Eller:
Matematik A (områdesbehörighet 7)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 112,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
B0001M Matematik I för bergsskoletekniker 7,5 Grundnivå
B0002M Matematik II för bergsskoletekniker 7,5 Grundnivå
J0001N Entreprenadjuridik 7,5 Grundnivå
Q0006B Bergteknik för tekniker 7,5 Grundnivå
Q0012B Mätteknik 7,5 Grundnivå
Q0013B Mineralteknik för tekniker 7,5 Grundnivå
Q0030B Markbyggnad för tekniker 7,5 Grundnivå
Q0031B Naturvetenskap 7,5 Grundnivå
Q0032B CAD och visualiseringsgrunder 7,5 Grundnivå
Q0043B Bergmekanik för tekniker 7,5 Grundnivå
Q0044B Geoteknik för tekniker 7,5 Grundnivå
Q0050B Geologi I 7,5 Grundnivå
Q0051B Miljöperspektiv på berg och metall 7,5 Grundnivå
Q0052B Geologi II 7,5 Grundnivå
R0005N Grundkurs i projekt- och industriell ekonomi 7,5 Grundnivå

Examensarbete: 7,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
Q0001B Examensarbete för högskoleexamen 7,5 Grundnivå