Mer om Datornätverk

Användningsområden för datornätverk har en stark expansion. Efter utbildningen kommer du att behärska både fasta och mobila datornätverk. Du kommer att få nätverken att fungera för data, musik, video, telefoni, spel mm. Du kan bygga säkra nätverk och hålla dem i drift. Nära samarbete med branschen borgar för ett aktuellt kursinnehåll.