Bergsskoletekniker - metall- och verkstadsindustri, Filipstad
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Bergsskoletekniker - metall- och verkstadsindustri

120 Högskolepoäng, Program på grundnivå
Teknikerutbildningen med inriktning mot metall- och verkstadsindustri är tvåårig och ges i Filipstad. Programmet är framtaget i samarbete med näringslivet. Den vänder sig både till dig som kommer direkt från gymnasiet och till dig som redan arbetar och vill höja din kompetens.

Utbildningen ger dig en bred bas att bygga en yrkeskarriär på inom branscherna stål-, metall- och verkstadsindustri. Huvudämnena i utbildningen är inriktade mot materialteknik och metallurgi.

Utbildningens innehåll

Programmet inleds med en perspektivkurs och grundläggande kurser inom matematik, fysik, kemi och CAD. Sedan följer kurser i tillverkningsteknik samt industriell ekonomi. Andra året innehåller branschanpassade fördjupningskurser i materiallära, bearbetningsteknik, mineralteknik, metallurgi, arbetsledning samt värmebehandling och ugnsteknik.

Studierna genomförs i nära samarbete med industrin. Yrkesverksamma personer kompletterar skolans lärare och studiebesök bidrar till att ge verklighetsförankring åt studierna. Examensarbetet under den avslutande terminen utförs delvis på plats i ett företag.

Var kan jag jobba?

Utbildningen ger dig möjlighet att arbeta exempelvis som kvalificerad operatör, arbetsledare eller produktionschef inom stål-, metall-, gjuteri- och verkstadsindustrin. Arbetsgivarna är främst företag som tillverkar, förädlar eller bearbetar metaller, dvs en stor del av svensk basindustri.

Anmälan
Bergsskoletekniker - metall- och verkstadsindustri
Filipstad, Normal, Hösten 2019

Startdatum 2019-08-21, v.34 2019
Filipstad
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-85005
2019-04-15
20
Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Matematik 1a/1b/1c (områdesbehörighet A7) alternativt.

Eller:

Matematik A (områdesbehörighet 7)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Inställd

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Susanne Jonsson

Susanne Jonsson, Utbildningsadministratör, Administratör

Organisation: Stab, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-493711
Esa Vuorinen

Esa Vuorinen, Biträdande professor

Organisation: Materialteknik, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493449
Rum: E311 - Luleå»