Obligatoriska kurser
Bergsskoletekniker - metall- och verkstadsindustri

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen är utformad så att den ger teoretiska kunskaper kombinerad med en stark praktisk förankring. Programmet inleds med en bred introduktionskurs ”Miljöperspektiv på berg och metall”. Under första läsåret tränas viktiga basfärdigheter i ämnen som matematik, fysik, kemi och CAD som ger en god grund för fortsatta studier av grundläggande tekniska ämnen som materiallära och tillverkningsteknik. I årskurs två fördjupas de tekniska studierna med kurser i bland annat metallurgi och tillverkningsteknik.

För att säkerställa att studenten får kunskap om det aktuella teknikläget inom området anlitas ofta gästföreläsare. Av samma skäl ingår ett flertal studiebesök i de olika kurserna. Samtliga kurser i utbildningen är på grundnivå och obligatoriska.

Under utbildningen arbetar studenten med olika typer av industrinära projektuppgifter. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som utförs i industrin och som behandlar en konkret problemställning inom produktion, utveckling eller teknisk försäljning inom något industriföretag. Handledning sker från Bergsskolan, med stöd av handledare ute på företaget. Alternativt genomförs examensarbetet på och med handledning från Bergsskolan, med användning av skolans laboratorieresurser.   För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution. 

Omfattning

Programmets omfattning är 120 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Matematik 1a/1b/1c (områdesbehörighet A7) alternativt.
Eller:
Matematik A (områdesbehörighet 7)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 112,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
B0001M Matematik I för bergsskoletekniker 7,5 Grundnivå
B0002M Matematik II för bergsskoletekniker 7,5 Grundnivå
B0004T Bearbetningsteknik I 7,5 Grundnivå
B0012T Tillverkningsteknik 7,5 Grundnivå
B0014T Materiallära I 7,5 Grundnivå
B0015T Materiallära II mekaniska egenskaper 7,5 Grundnivå
B0016T Skärande bearbetning 7,5 Grundnivå
Q0015B Metallurgi grundkurs 7,5 Grundnivå
Q0031B Naturvetenskap 7,5 Grundnivå
Q0032B CAD och visualiseringsgrunder 7,5 Grundnivå
Q0040B Värmebehandling och ugnsteknik 7,5 Grundnivå
Q0045B Metallurgisk och fysikalisk kemi 7,5 Grundnivå
Q0051B Miljöperspektiv på berg och metall 7,5 Grundnivå
R0005N Grundkurs i projekt- och industriell ekonomi 7,5 Grundnivå
S0057A Arbetsledning 7,5 Grundnivå

Examensarbete: 7,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
B0009T Examensarbete i Materialvetenskap, högskoleexamen 7,5 Grundnivå