Hoppa till innehållet
Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad

120 Högskolepoäng, Program på grundnivå
En utbildning för dig som vill arbeta som konsult, utredare eller tekniker inom infrastruktur, miljö och samhällsplanering. Programmet riktar sig mot en yrkesverksamhet inom framförallt konsultbranschen och offentliga myndigheter.

Utbildningen planeras och genomförs i samarbete med näringsliv och andra externa organisationer. Det ger möjligheter både att tidigt få insikter i det framtida yrket och tillfälle till kontakter med möjliga arbetsgivare. Målet är att du redan första terminen skall få kontakter med företag och/eller myndighet och kunna planera kursvalen tillsammans så att det underlättar för en framtida anställning.

Utbildningens innehåll

Första terminen läser du grundläggande ämnen som till exempel datorverktyg, matematik och kommunikation. Därefter läser du fackämnen som behandlar exempelvis planering, projektering och projektledning inom samhällsbyggande.

Genom de valbara kurserna har du möjlighet att profilera din utbildning mot ditt intresse och dina arbetspreferenser. Under andra året genomför du den verksamhetsförlagda utbildningen ute på arbetsplatsen och avslutar med ett mindre examensprojekt. Projektarbeten ingår som en naturlig del i många kurser.

Kursgrupper

Det finns tre kursgrupper (spår) vilket ger möjlighet att välja kurser för att skräddarsy den utbildning just du vill ha:
- Infrastruktur med kurser inom väg- och järnvägsprojektering, byggteknik, byggstyrning med mera.
- Teknisk miljövård med kurser inom hållbar utveckling, naturresurser, urban vattenhantering med mera. 
- Samhällsplanering med kurser inom geografisk analys (GIS), miljökonsekvensbeskrivning, planering för risker och säkerhet med mera.

Var kan jag jobba?

Teknikkonsultföretag, arkitektkontor, statliga myndigheter, kommuner och länsstyrelser är tänkbara framtida arbetsgivare.

Anmälan
Samhällsbyggnad
Luleå, Normal, Hösten 2022

Startdatum 2022-08-29, v.35 2022
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-85004
2022-04-19
30

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Matematik 2a eller 2b eller 2c.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Stängd för anmälan

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Jonny Nilimaa

Jonny Nilimaa, Universitetslektor

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491576