09:00 19 aug

Inbjudan till redovisning av ett samhällsbyggnadsprojekt i Luleå kommun

19 aug. 2016, 09:00 - 11:00
Luleå tekniska universitet, E632
Svenska
Publicerad: 11 augusti 2016

Feriearbetande ungdomar redovisar ett samhällsbyggnadsprojekt inom Luleå kommun - Ett nytt resecentrum. Detta är ett samarbete mellan Luleå kommun, KIA - Komptensförsörjning i anlägglningbranchen och Luleå tekniska universitet.

De 12 feriearbetande ungdomarna har ingen tidigare erfarenhet inom området men de har haft handledning av två studenter, Frida Lindberg och Kamal Mohamed, från programmen Arkitektur och Väg- och vattenbyggnad vid Luleå tekniska universitet.

Taggar