Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Samhällsbyggnad

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

En utbildning för dig som vill arbeta som konsult, utredare eller tekniker inom samhällsplanering, miljö och infrastruktur. Programmet riktar sig mot en yrkesverksamhet inom framförallt konsultbranschen och offentliga myndigheter.

De obligatoriska kurserna i utbildningen (totalt 90 hp) innefattar grundläggande ämnen som matematik, ekonomi, kommunikation och datorverktyg, samt fackämnen som ger dig expertkompetens inom planering, projektering och projektledning inom samhällsbyggande. Det valbara utrymmet av kurser (totalt 30 hp) ger dig möjlighet att profilera din utbildning mot dina intressen och önskemål om framtida yrke. Programmet erbjuder valbara kurser inom tre spår, där varje spår innehåller en grupp av rekommenderade kurser:  - Samhällsplanering med kurser inom geografisk analys, miljökonsekvensbeskrivning, planering för risker och säkerhet, m.m. - Teknisk miljövård med kurser inom hållbar utveckling, naturresurser, urban vattenhantering, m.m. - Infrastruktur med kurser inom väg- och järnvägsprojektering, byggteknik, byggstyrning, m.m. Vi rekommenderar dig att välja 15-22,5 hp kurser inom ett spår för att profilera dig inom något av de tre spåren.

Omfattning

Programmets omfattning är 120 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Matematik 2a/2b/2c (områdesbehörighet A7).
Eller:
Matematik B (områdesbehörighet 7)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 90 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
G0010N Industriell ekonomi med ett hållbarhetsperspektiv 7,5 Grundnivå
G0013B Geoteknologi baskurs 7,5 Grundnivå
J0001N Entreprenadjuridik 7,5 Grundnivå
K0015B Verktyg för byggkalkyler och rapporter 15,0 Grundnivå
P0009B Bygg- och anläggningsprojektering 7,5 Grundnivå
P0010B Projektledning inom samhällsplanering 7,5 Grundnivå
P0011B Ingenjörens datorverktyg 7,5 Grundnivå
W0007B CAD & VR 7,5 Grundnivå
Y0006B Samhällsbyggnad VFU 15,0 Grundnivå
Y0009B Examensarbete, Samhällsbyggnad 7,5 Grundnivå

Valbara kurser: 30 Högskolepoäng

Valbart utrymme är 30 högskolepoäng. Ett valbart utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning inom vilken kurser ska väljas ur en bestämd mängd.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
C0007B Miljökonsekvensbeskrivningar, MKB, i planarbete & projekt 7,5 Grundnivå Valbar
L0020B Geografisk informationsteknik 7,5 Grundnivå Valbar
P0004B Byggstyrning A- Anbudskalkylering 7,5 Grundnivå Valbar

Rekommenderade för spår Samhällsplanering: 15 Högskolepoäng

Valbart utrymme är 15 högskolepoäng. Ett valbart utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning inom vilken kurser ska väljas ur en bestämd mängd.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
C0024B Samhällets planering för risker och kriser 7,5 Grundnivå Valbar
L0008B Kartografisk visualisering 7,5 Grundnivå Valbar
L0010B Geografisk analys 7,5 Grundnivå Valbar

Eller

Rekommenderade för spår Teknisk miljövård: 15 Högskolepoäng

Valbart utrymme är 15 högskolepoäng. Ett valbart utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning inom vilken kurser ska väljas ur en bestämd mängd.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
K0025K Kemi för hållbar utveckling 7,5 Grundnivå Valbar
S0025N Människan och Jordens resurser 7,5 Grundnivå Valbar

Eller

Rekommenderade för spår Infrastruktur: 15 Högskolepoäng

Valbart utrymme är 15 högskolepoäng. Ett valbart utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning inom vilken kurser ska väljas ur en bestämd mängd.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
Y0003B Byggmätning 1 7,5 Grundnivå Valbar
Y0004B Byggmätning 2 7,5 Grundnivå Valbar

Rekommenderade för spår Infrastruktur och Samhällsplanering: 7,5 Högskolepoäng

Valbart utrymme är 7,5 högskolepoäng. Ett valbart utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning inom vilken kurser ska väljas ur en bestämd mängd.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
G0015B Väg- och järnvägsbyggnad 7,5 Grundnivå Valbar
K0011B Byggnadsteknik 7,5 Grundnivå Valbar
L0005B ArcGIS 7,5 Grundnivå Valbar

Eller

Rekommenderade för spår Infrastruktur och Teknisk miljövård: 7,5 Högskolepoäng

Valbart utrymme är 7,5 högskolepoäng. Ett valbart utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning inom vilken kurser ska väljas ur en bestämd mängd.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
K0016B Markprojektering 7,5 Grundnivå Valbar
O0035K Geologi, grundkurs 7,5 Grundnivå Valbar
V0019B Tillämpad dagvattenhantering 7,5 Grundnivå Valbar