Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Ädelstensteknik

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Läsår 1 utgör en gemensam grund för samtliga studenter där teori och praktik inom området studeras.

Under läsår 2 utökas de teoretiska kunskaperna samtidigt som studenterna tillämpar dessa i en verksamhet. I slutet av läsår 2 väljer studenterna att fördjupa sina kunskaper inom gemmologi eller guldsmidesteknik. I utbildningen ingår ett examensarbete på 7.5 högskolepoäng.

De praktiska undervisningsmomenten som stenslipning och metallbearbetning bedrivs i företaget Kristallens lokaler i Lannavaara, ca 12 mil nordost om Kiruna. Teoretiska moment kan till viss del bedrivas som distansstudier.

Distansundervisningen bedrivs huvudsakligen med hjälp av webbaserade program som Fronter och Adobe Connect.

I programmet ingår kurser som ges på distans. I dessa kurser kan obligatoriska samlingar på annan ort förekomma. Kostnader som uppstår i samband med dessa samlingar (ex. resa, boende) bekostas av studenten.

Omfattning

Programmets omfattning är 120 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 112,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
E0007N Entreprenörskap och affärsplanering 7,5 Grundnivå
K0012K Grundläggande kemi 7,5 Grundnivå
K0013K Kristallografi och mineralkunskap 7,5 Grundnivå
K0021K Metallurgi och plätering 7,5 Grundnivå Ersätter KGK035
O0016K Grundkurs i geologi och mineralogi 7,5 Grundnivå
O0017K Grundkurs stenbearbetning 7,5 Grundnivå
O0018K Stenbearbetning med slipningstekniker 7,5 Grundnivå
O0019K Gemmologi med inriktning mot smyckestenar 7,5 Grundnivå
O0028K Avancerad slipteknik 7,5 Grundnivå Ersätter KGO508
O0029K Gemmologi, fördjupning 7,5 Grundnivå Ersätter KGO506
O0031K Ädelstensgeologi 7,5 Grundnivå Ersätter KGO505
O0032K Infattningsteknik 7,5 Grundnivå Ersätter KGO509
T0001T Metalliska material, grundkurs 7,5 Grundnivå
T0020T Metallbearbetning, fogning och formning 7,5 Grundnivå
X0003K Examensarbete i Ädelstensteknik, högskoleexamen 7,5 Grundnivå

Gemmologi: 7,5 Högskolepoäng

Valbart utrymme är 7,5 högskolepoäng. Ett valbart utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning inom vilken kurser ska väljas ur en bestämd mängd.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
O0027K Avancerad gemmologi 7,5 Grundnivå Valbar

Eller

Guldsmedsteknik: 7,5 Högskolepoäng

Valbart utrymme är 7,5 högskolepoäng. Ett valbart utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning inom vilken kurser ska väljas ur en bestämd mängd.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
K0022K Guldsmedsteknik 7,5 Grundnivå Valbar