Obligatoriska kurser
Högskoleingenjör Materialteknik, inriktning metallurgi

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Programmet inleds med en bred introduktionskurs ”Miljöperspektiv på berg och metall”. Under första läsåret tränas grundläggande färdigheter i ämnen som matematik, fysik, kemi och ekonomi.

Årskurs 2 börjar med en grundkurs i materiallära som ger en god grund för de fortsatta studierna inom programmets teknikområde materialteknik med inriktning mot metallurgi . Teknikområdets kurser är anpassade till de industrisektorer som programmet är inriktat mot. Kurserna är materiallära (fortsättningskurs), grundkurs metallurgi, introduktion till högtemperaturprocesser, metallurgisk processteknik, bearbetningsteknik samt infodringsmaterial och slagger.

Årskurs 3 omfattar ett flertal kurser, samtliga fördjupningskurser inom programmets teknikområde. Ett valfritt utrymme om totalt 15 högskolepoäng i årskurs 3, ger möjligheten till individuella kursval. 

Utbildningen avslutas med ett självständigt examensarbete om 15 högskolepoäng som utförs i industrin, med handledning från Bergsskolan och med stöd av handledare ute på företaget. Alternativt genomförs examensarbetet på och med handledning från Bergsskolan, med användning av skolans laboratorieresurser. 

Studierna genomförs i nära samarbete med industrin. Yrkesverksamma personer kompletterar skolans undervisning med industriföreläsningar, vilket tillsammans med studiebesök och olika typer av arbetslivsanknytna projektuppgifter bidrar till att ge en god förståelse för de praktiska arbetsuppgifter som väntar en färdigutbildad ingenjör. För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution. Undervisningsspråk kan vara engelska i högre årskurs för kurs eller del av kurs.

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8).
Eller:
Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Baskurser: 37,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
F0004T Fysik 1 7,5 Grundnivå
M0038M Matematik I - Differentialkalkyl 7,5 Grundnivå
M0039M Matematik III - Differentialekvationer, komplexa tal och transformteori 7,5 Grundnivå
M0043M Matematik II - Integralkalkyl och linjär algebra 7,5 Grundnivå
R0005N Grundkurs i projekt- och industriell ekonomi 7,5 Grundnivå

Kärnkurser: 127,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
B0004T Bearbetningsteknik I 7,5 Grundnivå
B0014T Materiallära I 7,5 Grundnivå
B0015T Materiallära II mekaniska egenskaper 7,5 Grundnivå
B0016T Skärande bearbetning 7,5 Grundnivå
Q0015B Metallurgi grundkurs 7,5 Grundnivå
Q0024B Mineralteknik I 7,5 Grundnivå
Q0034B Infodringsmaterial och slagger 7,5 Grundnivå
Q0040B Värmebehandling och ugnsteknik 7,5 Grundnivå
Q0041B Grundkurs kemi 7,5 Grundnivå
Q0045B Metallurgisk och fysikalisk kemi 7,5 Grundnivå
Q0048B Metallurgisk processteknik 7,5 Grundnivå
Q0049B Introduktion till högtemperaturprocesser 7,5 Grundnivå
Q0051B Miljöperspektiv på berg och metall 7,5 Grundnivå
Q0053B Icke-järnmetallers metallurgi 7,5 Grundnivå
Q0054B Examensarbete i Materialteknik, inriktning Metallurgi, högskoleingenjör 15,0 Grundnivå
Q0055B Metallernas gjutning 7,5 Grundnivå

Valfritt utrymme: 15 Högskolepoäng

Valfritt utrymme är 15 högskolepoäng. Ett valfritt utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning av kurser från universitet och högskola.