Läsordning
Högskoleingenjör Materialteknik, inriktning metallurgi

I läsordningen visas när och i vilken ordning kurser i program ska läsas. Revidering av utbildningsplan kan ske under studietiden.

Välj antagningstermin:

Årskurs 1

höstterminen 2019
vårterminen 2020
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
Ny kurs
7,5 Hp
Matematiska grunder och derivator
Ny kurs
7,5 Hp
Integraler, vektorer och matriser
Ny kurs
7,5 Hp
Mekanik och experimentella metoder
Ny kurs
7,5 Hp
Differentialekvationer och transformteori
Ny kurs
7,5 Hp
Industriell ekonomi med ett hållbarhetsperspektiv

Årskurs 2, planerad läsordning

Årskurs 3, planerad läsordning

höstterminen 2021
vårterminen 2022
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
Välj 7,5 Hp av
7,5 Hp  
Valfritt utrymme
Välj 7,5 Hp av
7,5 Hp  
Valfritt utrymme