Berg- och anläggningsteknik, Luleå tekniska universitet
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Högskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik

180 Högskolepoäng, Program på grundnivå
Utbildningen i Berg- och anläggningsteknik som ges i Filipstad ger breda kunskaper om bergmaterial och dess användning. Efter examen väntar en karriär inom den expansiva berg- och anläggningsbranschen och behörighet till masterstudier vid Luleå tekniska universitet.

Utbildningens huvudämnen är berg-, geo- och mineralteknik samt bergmekanik. I dessa ämnen kopplas teoretiska kunskaper samman med till exempel praktiskt inriktade fält- eller laboratorieövningar. Utbildningens teoretiska grund är geologi, matematik och fysik. Ett examensarbete ingår där du får visa din förmåga att självständigt lösa en uppgift genom att tillämpa de kunskaper du förvärvat under studietiden. Oftast genomförs examensarbetet i nära samarbete med industrin.

Utbildningens innehåll

Förutom de teoretiska grunderna och programmets huvudämnen ingår kurser i mätteknik, markbyggnadsteknik, entreprenadjuridik och ekonomisk geologi. Inhämtade kunskaper tillämpas och förankras i verklighetsbaserade projektarbeten och fältövningar.

Utbildningen bedrivs till största delen som traditionell klassrumsundervisning i Filipstad. Några föreläsningar och lektioner kommer att ske med hjälp av distansteknik. På så sätt får du även tillgång till den bästa ämneskunskapen Luleå tekniska universitetet kan erbjuda.

Var kan jag jobba?

Du kommer arbeta i en expansiv bransch där det pågår flera stora projekt både inom anläggnings- och gruvindustrin. Arbetsgivarna finns i hela Europa främst inom företag som bryter, förädlar, bearbetar eller använder berg och bergmaterial. Utbildningen leder till många olika befattningar i industrin exempelvis som planerare,  produktionschef, teknikchef, inköpare och säljingenjör.

Anmälan
Högskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik
Filipstad, Normal, Hösten 2019

Startdatum 2019-08-21, v.34 2019
Filipstad
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-85021
2019-04-15
20
Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8).

Eller:

Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Inställd

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Susanne Jonsson

Susanne Jonsson, Utbildningsadministratör, Administratör

Organisation: Stab, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-493711
Alf Westerlund

Alf Westerlund, Universitetsadjunkt, Lärare

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493701