Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Högskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Programmet inleds med en bred introduktionskurs ”Miljöperspektiv på berg och metall”. Under första läsåret tränas viktiga basfärdigheter i ämnen som matematik, fysik och CAD. Tillsammans med grundkurser i geologi och bergmekanik ger detta en god grund för de fortsatta studierna i programmets huvudämnen bergteknik, bergmekanik, mineralteknik och markbyggnadsteknik. I årskurs 2 studeras kurser i huvudämnena, vilka är anpassade till de industrisektorer som programmet är inriktat mot. Kurserna är Bergteknik (del I), Geoteknik, Mineralteknik, Geologi (del II) och Markbyggnadsteknik. Dessutom läses kurser i hållfasthetslära, mätteknik och ekonomi. Årskurs 3 omfattar Ekonomisk geologi, Matematisk statistik, Entreprenadjuridik och fördjupningskurser inom programmets huvudämnen. Utbildningen avslutas med ett examensarbete. Studierna genomförs i nära samarbete med industrin. Yrkesverksamma personer kompletterar skolans undervisning med industriföreläsningar, vilket tillsammans med omfattande studiebesök och olika typer av industrinära projektuppgifter bidrar till att ge en god förståelse för de praktiska arbetsuppgifter som väntar ute i industrin. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som utförs i industrin, med handledning från Bergsskolan och med stöd av handledare ute på företaget. Alternativt genomförs examensarbetet på och med handledning från Bergsskolan, med användning av skolans laboratorieresurser. För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution.    Undervisningsspråk kan vara engelska i högre årskurs för kurs eller del av kurs.

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8).
Eller:
Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 180 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
F0004T Fysik 1 7,5 Grundnivå
G0010N Industriell ekonomi med ett hållbarhetsperspektiv 7,5 Grundnivå
J0001N Entreprenadjuridik 7,5 Grundnivå
M0032T Mekanik och hållfasthetslära 7,5 Grundnivå
M0038M Matematik I - Differentialkalkyl 7,5 Grundnivå
M0039M Matematik III - Differentialekvationer, komplexa tal och transformteori 7,5 Grundnivå
M0043M Matematik II - Integralkalkyl och linjär algebra 7,5 Grundnivå
Q0012B Mätteknik 7,5 Grundnivå
Q0020B Ekonomisk geologi 7,5 Grundnivå
Q0024B Mineralteknik I 7,5 Grundnivå
Q0026B Bergteknik I 7,5 Grundnivå
Q0028B Bergmekanik 2 7,5 Grundnivå
Q0029B Bergteknik 2 7,5 Grundnivå
Q0032B CAD och visualiseringsgrunder 7,5 Grundnivå
Q0038B Bergmekanik I 7,5 Grundnivå
Q0039B Markbyggnad 7,5 Grundnivå
Q0042B Geoteknik 7,5 Grundnivå
Q0047B Examensarbete i Berg- och anläggningsteknik, högskoleingenjör 15,0 Grundnivå
Q0050B Geologi I 7,5 Grundnivå
Q0051B Miljöperspektiv på berg och metall 7,5 Grundnivå
Q0052B Geologi II 7,5 Grundnivå
Q0056B Inre och yttre miljö 7,5 Grundnivå
S0001M Matematisk statistik 7,5 Grundnivå