Läsordning
Högskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik

I läsordningen visas när och i vilken ordning kurser i program ska läsas. Revidering av utbildningsplan kan ske under studietiden.

Välj antagningstermin:

Årskurs 1

höstterminen 2019
vårterminen 2020
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
Ny kurs
7,5 Hp
Matematiska grunder och derivator
Ny kurs
7,5 Hp
Integraler, vektorer och matriser
Ny kurs
7,5 Hp
Mekanik och experimentella metoder
Ny kurs
7,5 Hp
Differentialekvationer och transformteori

Årskurs 2, planerad läsordning

höstterminen 2020
vårterminen 2021
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
Ny kurs
7,5 Hp
Industriell ekonomi med ett hållbarhetsperspektiv

Årskurs 3, planerad läsordning

höstterminen 2021
vårterminen 2022
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4