Hoppa till innehållet
Globala mål datateknik

Vi skapar en mer hållbar värld

Datateknik och hållbarhet går hand i hand, du lär dig att förstå och hitta lösningar på flera av de globala målen för hållbar utveckling.

Hållbarhet handlar om kapaciteten att bestå. För människor innebär det potential för långsiktigt välmående som har miljömässiga, ekonomiska och sociala dimensioner. Under utbildningen lär du dig att förstå vad hållbarhet innebär för datatekniska system och du lär dig utveckla hållbara system. Det handlar tillexempel om att utveckla programvara och system som är lätta att underhålla, som kan anpassa sig efter en dynamisk miljö och de många förändringar som sker i samband med teknikutveckling och förändringar i arbetssätt. Du lär dig att utveckla datatekniska system som har kapaciteten att bestå.

Utbildningens hållbarhetsfokus i området för systemutveckling och systemdesign bottnar i Karlskrona-manifestet om hållbar design som tagits fram specifikt för mjukvaru- och systemutveckling. Manifestet förtydligar vad de globala målen för hållbar utveckling innebär för just data- och it-området och används i utbildningen för att ge dig en god insikt i vilka hållbarhetskonsekvenser för designval som finns för en datatekniker när den designar mjukvara och system.

Störst fokus i utbildningen läggs dock på hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt genom ansvarsfull teknikutveckling och innovation. Fokus ges också till god hälsa och välbefinnande samt hållbara städer och samhällen genom olika tillämpningar inom respektive område.

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.