Högskoleingenjör Datateknik

180 Högskolepoäng, Program på grundnivå
Ta en aktiv roll i systemutvecklingen som utgör grunden för informationssamhället – läs högskoleingenjör i datateknik. På utbildningen blandas modern ingenjörsvetenskap med ämneskurser som ger dig bred teknisk kompetens.

Högskoleingenjören i datateknik måste behärska datorsystemens olika funktionssätt i arbetet från enkel till mer avancerad mjukvarudesign. Du kan utveckla inbyggda system med mikroprocessorer, tillverka effektiva applikationer för internet eller knyta ihop små och stora system till en samverkande enhet.

Utbildningens innehåll

De första två åren läser du ämneskurser inom programmering, mikrodatorteknik och datorkommunikation, parallellt med grundkurser inom matematik, fysik, och ingenjörsvetenskap. Tredje året innehåller en större projektkurs och utbildningen avslutas med ett examensarbete där du självständigt tillämpar och vidareutvecklar det du uppnått i tidigare kurser.

Var kan jag jobba?

Utbildningen ger dig ett praktiskt handlag med datorer som verktyg för programvarudesign. Du kan arbeta som programvarudesigner inom mjukvaruindustrin, som ansvarig för datorsystem eller som utvecklare av nya intelligenta IT-produkter. Du har också goda förutsättningar att arbeta som egen företagare.

Anmälan
Luleå, Normal, Hösten 2017

Startdatum 2017-08-16, v.33 2017
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-87395
2017-04-18
25

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8).

Eller:

Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Stängd för anmälan

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Frågor om ansökan, behörighet och antagning

 

Q  Ställ dina frågor i vårt formulär 

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Fredrik Bengtsson, Universitetslektor

Organisation: Kommunikations- och beräkningssystem, Datavetenskap, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-492431
Jingsen Chen

Jingsen Chen, Universitetslektor

Organisation: Kommunikations- och beräkningssystem, Datavetenskap, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-492044