Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Högskoleingenjör Datateknik

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

För högskoleingenjörsexamen i Datateknik (180 Hp) krävs: baskurser om 37,5 Hp, kärnkurser om 112,5 Hp (inkluderande ett projektarbete om 15 Hp), samt ett examensarbete om 15 Hp. Utöver detta tillkommer valfria kurser om 15 Hp. För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution. Undervisningsspråk kan vara engelska i högre årskurs för kurs eller del av kurs.

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Baskurser: 37,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
F0060T Mekanik och experimentella metoder 7,5 Grundnivå
G0010N Industriell ekonomi med ett hållbarhetsperspektiv 7,5 Grundnivå
M0050M Matematiska grunder och derivator 7,5 Grundnivå
M0051M Integraler, vektorer och matriser 7,5 Grundnivå
M0052M Differentialekvationer och transformteori 7,5 Grundnivå

Kärnkurser: 112,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
D0002E Datorkommunikation 7,5 Grundnivå
D0003E Realtidssystem 7,5 Grundnivå
D0009E Introduktion till programmering 7,5 Grundnivå
D0010E Objektorienterad programmering och design 7,5 Grundnivå
D0011E Digitalteknik 7,5 Grundnivå
D0012E Algoritmer och datastrukturer 7,5 Grundnivå
D0013E Mikrodatorteknik 7,5 Grundnivå
D0015E Datateknik och ingenjörsvetenskap 7,5 Grundnivå
D0018E Databasteknik 7,5 Grundnivå
D0020E Projekt i datateknik 15,0 Grundnivå
D0021E Nätverk och Mobilitet 7,5 Grundnivå
D0029E Dator- och nätverkssäkerhet 7,5 Grundnivå
D0038E Introduktion till AI och mönsterigenkänning 7,5 Grundnivå
M0009M Diskret matematik 7,5 Grundnivå

Examensarbete: 15 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
X0001E Examensarbete i datateknik 15,0 Grundnivå

Valfritt utrymme med förslag på kurser som kan bytas ut mot andra kurser: 15 Högskolepoäng

Valfritt utrymme

Valfritt utrymme är 15 högskolepoäng. Ett valfritt utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning av kurser från universitet och högskola.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
D0034E Tillämpad AI, kunskapshantering och resonemang 7,5 Grundnivå Valbar