Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Högskoleingenjör Datorspelsprogrammering

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

För högskoleingenjörsexamen från programmet Datorspelsprogrammering (180 högskolepoäng) krävs (obligatoriska kurser): Baskurser omfattande 37,5  högskolepoäng och Kärnkurser omfattande 120 högskolepoäng - enligt kurskravslistan i utbildningsplanen. Dessutom krävs ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng och ytterligare 7,5 högskolepoäng i valfria kurser. Praktik under utbildningstiden rekommenderas men är ej ett krav för examen.Utbildningen är förlagd som campusutbildning i Skellefteå. För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution.

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet (med undantag för kravet på svenska) +
Engelska 6, Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Baskurser: 37,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
F0060T Mekanik och experimentella metoder 7,5 Grundnivå
G0010N Industriell ekonomi med ett hållbarhetsperspektiv 7,5 Grundnivå
M0050M Matematiska grunder och derivator 7,5 Grundnivå
M0051M Integraler, vektorer och matriser 7,5 Grundnivå
M0052M Differentialekvationer och transformteori 7,5 Grundnivå

Kärnkurser: 112,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
D0009E Introduktion till programmering 7,5 Grundnivå
D0037D Objektorienterad programmering 7,5 Grundnivå
D0041D Datastrukturer och algoritmer 7,5 Grundnivå
S0003E Spelutvecklingsprojekt 15,0 Grundnivå
S0005E Introduktion till Datorspelsutveckling 7,5 Grundnivå
S0009E Programmering av datorspelsgrafik 15,0 Grundnivå
S0010E Programvaruteknik 7,5 Grundnivå
S0011E Datorspelsmotorers arkitektur 15,0 Grundnivå
S0012E Datorspel i ett systemperspektiv 15,0 Grundnivå
S0013E Programmering av datorspelsfysik och grundläggande forskningsmetodik 15,0 Grundnivå

Examensarbete och kursen S0007E eller Examensarbete och valfritt utrymme: 30 Högskolepoäng

Valfritt utrymme

Valfritt utrymme är 15 högskolepoäng. Ett valfritt utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning av kurser från universitet och högskola.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
S0003D Examensarbete, datorspelsutveckling 15,0 Grundnivå
S0007E Inriktningsprojekt spelutveckling 15,0 Grundnivå Valbar