Cecilia Sundell, Outotec och Jenny Johansson, Boliden deltog i branschträffen angående behovet av högskoleingenjörer.

Företag i Skellefteå behöver högskoleingenjörer!

Bristen på högskoleingenjörer i Skellefteå gör att företag och branscher efterfrågat information om LTUs högskoleingenjörsutbildningar. LTU Skellefteås branschträff om hur universitet och företag ska kunna samverka för att få fler ingenjörer till regionen, lockade ett stort antal företag.

Anders Norberg, Alimak
Anders Norberg, Konstruktions- och utvecklingschef på Alimak.

Svårt rekrytera kompetent personal

-          Vi har svårt att rekrytera kompetent personal säger Anders Norberg, Konstruktions- och utvecklingschef på Alimak. Kan vi inte fylla på med duktigt folk tappar vi kompetensen på företaget. De flesta företag som deltog i LTUs branschdag sade sig ha samma problem.

Han påpekar att LTUs ingenjörsutbildningar även är en bra grund för många andra områden, t ex inköp och  försäljning där den tekniska kunskapen är oerhört bra att ha i botten.

- Det finns många vägar att gå för studenter som har en ingenjörsutbildning. Dessutom är ingenjörsyrket ett utmärkt yrke om man vill se världen. Alimak exporterar till 70 olika länder, säger Anders Norberg.

Annica Bray, Berit Backvid och Robert Brännström
Annica Bray, Kubera Konsult, Berit Backvid, Tieto och Robert Brännström LTU

Glädjande att LTU Skellefteå bedriver utbildningar som matchar branscherna i Skellefteå, Maskin, Energi, Berganläggning, Trä, Elkraft och IT. 

Deltagarna var eniga om att utbildningarna behövs för att företagen i regionen ska kunna växa. Det påpekades även  att inom de branscher som efterfrågas kan man räkna med höga löner vilket gladde de 25 maskin- och energistudenterna som deltog.

- Många företag  håller på med utveckling varför det är viktigt att säkerställa att Skellefteåregionen har ingenjörer i framtiden, säger Berit Backvid, Tieto.

- Det är viktigt att kunna visa upp den bredd som finns i Skellefteå säger Cecilia Sundell, Outotec. Det är även intressant för studenter att tidigt se företagens behov för att veta vilken inriktning man vill satsa på.

Studenter
Studenter som lyssnat på företagens behov av ingenjörer

Redan efter första studieåret kan högskoleingenjörerna bidra med kunskaper till företagen, vilket gör dem intressanta för sommarjobb säger LTUs Gunnar Landsell, rektors rådgivare. Samverkan mellan bransch och utbildning sker bl a genom projekt och Gunnar efterlyste fler företag som ville delta i utbildningarnas programråd. Flera företag anmälde sig.