Studentprojekt med spelinriktning

Publicerad: 12 januari 2017

En virtuell gruva, en digitaliserad hög med material, e-träning i utsatta miljöer, mobil VR hockey samt mobilspel med miljötänk. Det blev resultatet av fem studentprojekt på programmet i datorspelsutveckling.

Studenter som läser på Luleå tekniska universitets högskoleingenjörsutbildning i datorspelsutveckling har presenterat fem spännande projekt som alla handlar om tillämpad datorspelsutveckling i samverkan med externa uppdragsgivare.

Projekten som presenterades var:

Djup&Mörk AB: Hur kan man skapa ett lärande om sprängcykeln i en gruva? Hur kan flaskhalsar eller oplanerade händelser hanteras i en utvinningsprocess? Genom att simulera olika händelser kan vi analysera utfallet i produktionskapacitet och få bättre förståelse för helheten i en gruva.

DARO: En prototyp för visualisering av en hög med material. Stora mängder värden ligger lagrade i olika högar och ny teknik medför att vi kan samla digital information kring högarnas förändringar över tid och visualisera detta.

Extraction VR: VR miljö för e-träning av personal i extremt utsatta miljöer. Studenterna har arbetat med att omstrukturera och att förbättra prestanda av en tidig VR prototyp där man interagerar genom att använda händerna i stället för att hålla i en kontrollenhet.

WHM Challenge: Med utgång från ett hockey-manager spel har studenter utvecklat en prototyp där två managers kan utmana varandra med spelare från sina lag i en mobil VR miljö. Spelarnas visualisering av matchen på en hockeyrink sker i ett VR headset medan publik kan följa utmaningen på en extern skärm.  

Evergreen: Studenter har utvecklat ett backend för ett Pokemon GO liknande mobilspel med miljötänk (serious game). Spelet är en del av ett examensarbete inom master i Distribuerade datorsystem för hållbar utveckling.