Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Högskoleingenjör Datorspelsutveckling

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

För högskoleingenjörsexamen från programmet Datorspelsutveckling (180 högskolepoäng) krävs (obligatoriska kurser): Baskurser omfattande 37,5  högskolepoäng och Kärnkurser omfattande 120 högskolepoäng - enligt kurskravslistan i utbildningsplanen. Dessutom krävs ett examensarbete om 15 högskolepoäng och ytterligare 7,5 högskolepoäng i valfria kurser. Praktik under utbildningstiden rekommenderas men är ej ett krav för examen.Utbildningen är förlagd som campusutbildning i Skellefteå. För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution. Undervisningsspråk kan vara engelska i högre årskurs för kurs eller del av kurs.

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8).
Eller:
Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Baskurser: 30 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
F0060T Mekanik och experimentella metoder 7,5 Grundnivå
M0050M Matematiska grunder och derivator 7,5 Grundnivå
M0051M Integraler, vektorer och matriser 7,5 Grundnivå
M0052M Differentialekvationer och transformteori 7,5 Grundnivå

Baskurser: Entreprenörsskap: 7,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
E0007N Entreprenörskap och affärsplanering 7,5 Grundnivå

Kärnkurser: 120 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
D0009E Introduktion till programmering 7,5 Grundnivå
D0036D Nätverksprogrammering 7,5 Grundnivå
D0037D Objektorienterad programmering 7,5 Grundnivå
D0039D Objektorienterad analys och design 7,5 Grundnivå
D0041D Datastrukturer och algoritmer 7,5 Grundnivå
S0003E Spelutvecklingsprojekt 15,0 Grundnivå
S0005E Introduktion till Datorspelsutveckling 7,5 Grundnivå
S0006D Datorspels AI 7,5 Grundnivå
S0006E Programmering av realtidsgrafik 7,5 Grundnivå
S0007E Inriktningsprojekt spelutveckling 15,0 Grundnivå
S0008E Grafikprogrammering och algoritmer 7,5 Grundnivå
S0009D Datorspelsfysik 7,5 Grundnivå
S0012D Spelmotorarkitektur 7,5 Grundnivå
S0017D Spelkonsoler och system 7,5 Grundnivå

Examensarbete: 15 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
S0003D Examensarbete, datorspelsutveckling 15,0 Grundnivå

Valfritt utrymme: 7,5 Högskolepoäng

Valfritt utrymme

Valfritt utrymme är 7,5 högskolepoäng. Ett valfritt utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning av kurser från universitet och högskola.