Hoppa till innehållet
Foto: Privat
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

”Det är roligt att lösa fel som uppstår”

Publicerad: 28 mars 2017

Henrik Randström läste Högskoleingenjör elkraftteknik vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå mellan 2011 och 2014. Nu bor han i Östersund där han arbetar som ingenjör vid Vattenfall Vattenkraft, stationerad på Midskogs Kraftverk, 4 mil öster om Östersund.

Vilka är dina arbetsuppgifter?

– Jag ansvarar tillsammans med nio kollegor dels för underhållet av kontrollanläggningen vilket är periodisk funktionsprovning, felavhjälpning och mindre ombyggnader. En annan del som upptar allt större tid i arbetet är att medverka vid större förnyelseprojekt i kraftstationerna där hela eller delar av aggregat, transformatorer och kontrollanläggningar byts ut. Vid dessa projekt medverkar vi som teknikspecialister vid förstudie och provningar vid idrifttagningar.

Beskriv en dag på jobbet för dig

– Innehållet i mina dagar på jobbet varierar stort med anledning av de olika arbetsuppgifterna jag har. Min fördelas 60 % ute på anläggningen och 40 % på kontoret. En dag ute på kraftstationen kan jag exempelvis hjälpa driftteknikerna med felsökning på ett aggregat som inte startar, funktionsprova reläskydd eller agera provningsledare vid en förnyelse.

– På kontoret avrapporterar jag det som utförts ute på anläggningarna och planerar inför kommande arbeten.

Vad är roligast med ditt arbete?

– Felsökning! Att leta fel i timmar, ibland dagar, för att hitta ett fel som till en början verkar hopplöst att finna och lösa det problemet för att få anläggningen drift igen. Som kontrollanläggningsingenjör måste man ha kunskap om alla ingående system i kraftstationen så ibland hamnar man på felsökning i helt andra delar som hydraulaggregat, brytare eller strömriktare.

Vilken nytta har du haft av utbildningen i arbetslivet?

– Förståelse för elkraftsystem inom produktion och transmission, att vara noggrann och strukturerad och att kunna finna och ta till mig kunskap om det är något jag behöver ta reda på.

Har nu något råd att ge den som funderar på att läsa högskoleingenjör elkraftteknik vid Luleå tekniska universitet?

– Satsa hårt på studierna, tre år är en kort tid, försök inte jobba i någon större utsträckning utan använd din studietid till att lära dig elkraft. En distansutbildning kräver mycket disciplin och ansvar av dig för att hänga med i ett högt tempo men det är något som du kommer att ha nytta av i arbetslivet.