Hoppa till innehållet
Nicholas Etherden
Nicholas Etherden

Smarta elnät istället för nya kraftledningar?

Publicerad: 29 juni 2012

Användningen av el från förnyelsebara energikällor som vind och sol kommer att påverka elnätet, som sätter en gräns för hur mycket distribuerad energiproduktion som kan anslutas, säger Nicholas Etherden i sin licentiatuppsats.

Investeringar i storskaliga energilager och användning av modern kommunikationsteknologi gör det möjligt att öka andelen förnyelsebar energi genom att nätet kan drivas närmare sina gränser.

 Elnät med sådana nya tekniker kallas ofta för ”Smarta Elnät". Implementering av sådana smarta elnät kan vara ett alternativ till traditionell nätplanering och åtgärder som utbyte av transformatorer eller konstruktion av nya kraftledningar.

Nicholas fokus är hur den tillåtna mängden förnyelsebara energikällor ska kunna ökas med hjälp av energilagring, kontrollerad produktionsnedstyrning och med avancerade distribuerade skydd och kontrollapplikationer.

Sami Repo, Nicholas Etherden, Math Bollen
Professor Sami Repo, Nicholas Etherden och Professor Math Bollen

Nicholas Etherden presenterade sin licentiatuppsats i ämnet energiteknik den 13 juni på LTU Skellefteå.

Examinator: Professor Math Bollen, Luleå tekniska universitet

Diskutant: Professor Sami Repo, Tampere University of Technology, Finland

Avhandlingen kan laddas ner i länken nedan.