Högskoleingenjör Elkraftteknik

180 Högskolepoäng, Program på grundnivå
Var med och utforma morgondagens elenergisystem till långsiktiga och miljömässigt hållbara system. Nya metoder för produktion och distribution, satsningar på nya energikällor som vindkraft och solenergi, samt utvecklingen av eldrivna fordon är stora utmaningar för elkraftingenjören.

Som elkraftingenjör kan du projektera och leda både små och stora projekt inom olika delar av industrin och i samhället. Programmet inleds med kurser i matematik, ellära, mekanik samt analog och digital elektronik. Andra året fördjupar du dig i elkraftteknik med kurser i elmaskiner, kraftelektronik och elanläggning samtidigt som du breddar med kurser i till exempel drift- och underhållsteknik, mätteknik och reglerteknik. Tredje året fördjupar och breddar du dig med kurser i bland annat elkraftekonomi, miljömässig elenergianvändning och stor- och småskalig generering av elenergi.

Utbildningens innehåll

Programmet ges på distans. Utbildningen ges i samarbete mellan tre universitet, som alla ger kurser inom programmet. Du läser programmet vid det universitet där du är antagen och tar din examen vid det universitetet.  Alla kurser ges på distans och kräver därmed självdisciplin och planering. Cirka två gånger per termin kommer ni att samlas vid ett universitet för gemensamma laborationer och genomgångar. Utbildningen har nära samarbete med branschen. Du studerar kurser vid de olika lärosätena och när du är klar tar du examen vid ditt lärosäte. Du har kontakt med lärarna via internet eller telefon. Laborationer kommer du att göra vid Luleå tekniska universitet, Mittuniversitetet eller Umeå universitet.

Var kan jag jobba?

Du kan arbeta som elkonstruktör där du projekterar elkraft i fastigheter, industrier och gatunät, eller i större infrastruktursatsningar som järnväg och gruvdrift. Satsningar på nya energikällor som vindkraft och solenergi och utvecklingen av eldrivna bilar öppnar nya områden för elkraftingenjören. 

Anmälan
Högskoleingenjör Elkraftteknik
Skellefteå, Distans, Hösten 2019

Startdatum 2019-09-02, v.36 2019
Skellefteå
Dagtid, 100%
Svenska
Obligatoriska: 2
LTU-88004
2019-04-15
30
Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8).

Eller:

Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Stängd för anmälan

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Erik Elfgren

Erik Elfgren, Universitetslektor

Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492056
Rum: E136 - Luleå»