Hoppa till innehållet
Anders_Larsson.jpg
Anders Larsson, utbildningsledare, Elkraftteknik

Utbildningsledare Anders Larsson svarar på frågor från blivande studenter

Vad jobbar en Elkraftsingenjör med?

Detta är inte så enkelt att svara på eftersom det kan variera mycket. Men man kan dela upp arbetsmarknaden i tre områden; energibranschen med energibolag som äger bl.a. generering och elnät, konsultbranschen som tar på sig uppdrag från industrin eller energibranschen och ”större” industrier.

Hur går studierna till?

Det är upp till varje lärare att bestämma kursupplägget så det är lite svårt att svara på. Alla universitet har en lärplattform som man använder; för att distribuera material, för diskussioner, för inlämningsuppgifter osv. Då det gäller föreläsningar spelar de flesta in sina föreläsningar och då är föreläsningarna tid- och platsoberoende men det kan förekomma liveföreläsningar som sänds via nätet. Utöver det så kan kurser innehålla projektuppgifter (både enskilt och i grupp), beräkningsuppgifter, presentationer osv. Många utav kurserna har också en laboration på plats kopplad till kursen. Detta innebär att alla studenter samlas under några dagar eller hel vecka på kursgivande ort för laboration. Den första gemenssamma träffen är under första veckan av utbildningen och normalt brukar det vara v. 36.

Kan jag jobba samtidigt som jag studerar?

Ja men det ställer väldigt höga krav, dels på arbetssituation och din privata situation. Utbildningen ges på 100 % och vissa kurser har en hel del tidsberoende moment. Detta innebär att du är tvungen i så fall att både ha möjlighet att anpassa ditt arbete för att kunna genomföra obligatoriska moment och att under vissa perioder kunna jobba mer med dina studier.

Finns det lokala studiegrupper?

Vi försöker i största möjliga mån att hjälpa till att ordna sådana där det finns möjlighet, d.v.s. att ni är tillräckligt många. Just nu så finns dessa i Östersund, Sundsvall, Umeå och Skellefteå.

Om du har möjlighet att flytta för att delta i en lokal studiegrupp så finns det några fördelar med det. Även som distansstudent så har man precis samma rättigheter till universitetens utrymmen och aktiviteter som klassrum, skrivare, nätverk, kåraktiviteter, träningsmöjligheter osv. Du kan få mer information på www.skebo.nu, Skellefteå kommuns bostadsföretag. Utöver detta så har man tillgång till klasskompisar i sin närhet och lokal handledning.

Står man för hela kostnaden för laboration veckorna själv?

Näringslivet (13 energibolag) är med och betalar delar av kostnaderna för resor och boenden under de obligatoriska samlingarna.

De kostnader som näringslivet betalar är dessa:

  • Kostnaden för delat boende på hotell/vandrarhem
  • Resekostnader för resor ToR campusorten-samlingsorten. Campusorten räknas som den ort där "hemmauniversitetet" ligger, dvs Sundsvall, Umeå eller Skellefteå. Om vi använder en hyrd buss utgår ingen övrig ersättning för den resan utan då bjuder vi på den bussresan. Om det inte anordnas en centralt bokad buss ersätts alla som har rätt till ersättning med en summa som motsvarar att åka kollektivt mellan campusorten och samlingsorten

Gäller obligatorisk närvaro vid labbveckor?

Dessa moment är poänggivande vilket innebär att om man missar detta så måste man ta igen det senare för att få sina poäng. Man behöver alla poäng för att kunna plocka ut sin examen. Så svaret är ja på frågan.

Vad skiljer denna utbildning från de som ges på Umeå universitet och Mittuniversitetet?

Programmet är ett samarbete mellan de tre universiteten (och 13 energibolag) där man läser ca 1/3 av kurserna på vart och ett av universiteten. Det som skiljer sig är var man tar sin examen (skriver sitt examensarbete) och sedan finns det några små detaljer kring valfria kurser.