Obligatoriska kurser
Högskoleingenjör Energiteknik

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen startar med en kurs i hållbara energisystem som syftar bland annat till att förklara yrkesrollen som energiingenjör. En stor del av tiden i årskurs 1 tillägnas grundläggande kurser inom matematik, kemi , fysik och värmelära och avslutas med en kurs inom datorstött ingenjörsarbete .

Ingenjörskunskaper utvecklas vidare i årskurs 2 inom hållfasthetslära och mekanik , hydromekanik, och grundläggande reglerteknik samt breddas i en kurs i industriell ekonomi med ett hållbarhetsperspektiv . Elkretsar och elkraftteknik ger grundläggande förståelse inför de senare elkraftkurserna elanläggningsteknik, EMC och elkvalitet samt stor- och småskalig generering av elenergi, transmission och distribution . Förvärvade kunskaper i värmelära utvecklar du i en fördjupnings- och projektkurs inom energiteknik. Under sista året i utbildningen fortsätter utveckling av kunskaper och färdigheter inom energiteknikområdet med ytterligare fördjupnings- och projektkurser.

Utbildningen avslutas med ett självständigt examensarbete om 15 högskolepoäng. För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution.   Ett valfritt utrymme om totalt 15 högskolepoäng, 7,5 högskolepoäng årskurs 2 och 7,5 högskolepoäng i årskurs 3 ger möjlighet till individuella kursval tex inom energiområdet.

För högskoleingenjörsexamen från programmet Energiteknik krävs obligatoriska kurser, inklusive examensarbete samt valfria kurser, om totalt 180 högskolepoäng, enligt utbildningsplan.     Undervisningsspråk kan vara engelska i högre årskurs för kurs eller del av kurs.  

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8).
Eller:
Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Baskurser: 37,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
F0004T Fysik 1 7,5 Grundnivå
M0038M Matematik I - Differentialkalkyl 7,5 Grundnivå
M0039M Matematik III - Differentialekvationer, komplexa tal och transformteori 7,5 Grundnivå
M0043M Matematik II - Integralkalkyl och linjär algebra 7,5 Grundnivå
R0005N Grundkurs i projekt- och industriell ekonomi 7,5 Grundnivå

Kärnkurser: 112,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
D0011B Introduktion till drift- och underhållsteknik - grundbegrepp 7,5 Grundnivå
F0031T Hydromekanik 7,5 Grundnivå
F0034T Värme- och ventilationsteknik 7,5 Grundnivå
F0040T Hållbara energisystem 7,5 Grundnivå
M0009T Ingenjörskonst 7,5 Grundnivå
M0030T Maskinkomponenter - introduktion och analys 7,5 Grundnivå
M0032T Mekanik och hållfasthetslära 7,5 Grundnivå
R0001E Grundläggande reglerteknik 7,5 Grundnivå
W0003T Datorstött ingenjörsarbete 7,5 Grundnivå
W0005T Materiallära 7,5 Grundnivå
W0006T Utvecklingsprojekt Energiteknik 1 7,5 Grundnivå
W0007T Värmelära 7,5 Grundnivå
W0012T Fysik och ellära 7,5 Grundnivå
W0016T Bränslen och förbränningsteknik 7,5 Grundnivå
W0020T Energitekniska anläggningar 7,5 Grundnivå

Examensarbete: 15 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
W0017T Examensarbete i Energiteknik, högskoleingenjör 15,0 Grundnivå

Valfritt utrymme: 15 Högskolepoäng

Valfritt utrymme är 15 högskolepoäng. Ett valfritt utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning av kurser från universitet och högskola.