Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Högskoleingenjör Energiteknik

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen syftar till att ge en solid grund för ingenjörsarbete inom energiområdet. Utbildningen beaktar även hur andra faktorer som ekonomisk-, ekologisk- och social hållbarhet (inkluderande jämställdhet) inverkar på teknikområdet. Utbildningen startar med en kurs i hållbara energisystem som syftar bland annat till att förklara yrkesrollen som energiingenjör. En stor del av tiden i årskurs 1 tillägnas grundläggande kurser inom matematik, kemi, fysik och värmelära och avslutas med en kurs inom datorstött ingenjörsarbete.

Ingenjörskunskaper utvecklas vidare i årskurs 2 inom hållfasthetslära och mekanik, hydromekanik, och grundläggande reglerteknik samt breddas i en kurs i hållbar industriell ekonomi . Den allt större elektrifieringen av energisektorn följs upp i kursen elkretsar och elkraftteknik  som ger grundläggande förståelse inför de senare mer tillämpade elkraftkurserna i eldistribution samt elkraftöverföring. Förvärvade kunskaper i värmelära utvecklar du i en fördjupnings- och projektkurs inom energiteknik. Under sista året i utbildningen fortsätter utveckling av kunskaper och färdigheter inom energiteknikområdet med ytterligare fördjupnings- och projektkurser.

Utbildningen avslutas med ett självständigt examensarbete om 15 högskolepoäng. För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution.   Ett valfritt utrymme om totalt 15 högskolepoäng, 7,5 högskolepoäng årskurs 2 och 7,5 högskolepoäng i årskurs 3 ger möjlighet till individuella kursval t ex inom energiområdet.

För högskoleingenjörsexamen från programmet Energiteknik krävs obligatoriska kurser, inklusive examensarbete samt valfria kurser, om totalt 180 högskolepoäng, enligt utbildningsplan.   Undervisningsspråk kan vara engelska i högre årskurs för kurs eller del av kurs.  

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Baskurser: 37,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
F0060T Mekanik och experimentella metoder 7,5 Grundnivå
G0010N Industriell ekonomi med ett hållbarhetsperspektiv 7,5 Grundnivå
M0050M Matematiska grunder och derivator 7,5 Grundnivå
M0051M Integraler, vektorer och matriser 7,5 Grundnivå
M0052M Differentialekvationer och transformteori 7,5 Grundnivå

Kärnkurser: 112,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
F0031T Hydromekanik 7,5 Grundnivå
F0034T Värme- och ventilationsteknik 7,5 Grundnivå
F0040T Hållbara energisystem 7,5 Grundnivå
K0025K Kemi för hållbar utveckling 7,5 Grundnivå
M0032T Mekanik och hållfasthetslära 7,5 Grundnivå
R0001E Grundläggande reglerteknik 7,5 Grundnivå
W0003T Datorstött ingenjörsarbete 7,5 Grundnivå
W0005T Materiallära 7,5 Grundnivå
W0006T Utvecklingsprojekt Energiteknik 1 7,5 Grundnivå
W0007T Värmelära 7,5 Grundnivå
W0016T Bränslen och förbränningsteknik 7,5 Grundnivå
W0020T Energitekniska anläggningar 7,5 Grundnivå
W0022T Eldistribution 7,5 Grundnivå
W0023T Elkraftöverföring 7,5 Grundnivå
W0026T Elkretsar och elkraftteknik 7,5 Grundnivå

Examensarbete: 15 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
W0017T Examensarbete i Energiteknik, högskoleingenjör 15,0 Grundnivå

Valfritt utrymme: 15 Högskolepoäng

Valfritt utrymme

Valfritt utrymme är 15 högskolepoäng. Ett valfritt utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning av kurser från universitet och högskola.