Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Högskoleingenjör Maskinteknik

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Under första året i utbildningen ägnas tid åt grundläggande kurser inom ämnen som matematik och fysik även åt kurser som förklarar yrkesrollen som ingenjör och som ger kunskaper i datorstött ingenjörsarbete. Under andra året ägnas utbildningen åt grundläggande ingenjörskurser i ämnen som Hållfasthetslära, Materiallära, Hydromekanik. Dessa kunskaper tillämpas sedan i fördjupnings- och projektkurser inom maskinteknik men tid ägnas även åt en kurs i industriella reglersystem.     Under sista året i utbildningen fortsätter fördjupningarna inom maskinteknik med ytterligare fördjupningskurser. Utbildningen avslutas med ett självständigt examensarbete om 15 högskolepoäng. För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution Ett valfritt utrymme om totalt 15 högskolepoäng ingår i utbildningen som möjliggör  individuell profilering och kursval. Utbildningen beaktar även hur andra faktorer som ekonomisk-, ekologisk- och social hållbarhet (inkluderande jämställdhet) inverkar på teknikområdet. För högskoleingenjörsexamen från programmet Maskinteknik krävs obligatoriska kurser, inklusive examensarbete samt valfria kurser, om totalt 180 högskolepoäng enligt utbildningsplan.

Undervisningsspråk kan vara engelska i högre årskurs för kurs eller del av kurs.

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Baskurser: 37,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
F0060T Mekanik och experimentella metoder 7,5 Grundnivå
G0010N Industriell ekonomi med ett hållbarhetsperspektiv 7,5 Grundnivå
M0050M Matematiska grunder och derivator 7,5 Grundnivå
M0051M Integraler, vektorer och matriser 7,5 Grundnivå
M0052M Differentialekvationer och transformteori 7,5 Grundnivå

Kärnkurser: 112,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
D0011B Introduktion till drift- och underhållsteknik - grundbegrepp 7,5 Grundnivå
F0031T Hydromekanik 7,5 Grundnivå
F0061T Ellära och termodynamik 7,5 Grundnivå
M0013T Hydraulik 7,5 Grundnivå
M0015T Maskindynamik 7,5 Grundnivå
M0030T Maskinkomponenter - introduktion och analys 7,5 Grundnivå
M0031T FEM för tillämpad modellering och simulering 7,5 Grundnivå
M0032T Mekanik och hållfasthetslära 7,5 Grundnivå
R0001E Grundläggande reglerteknik 7,5 Grundnivå
S0001M Matematisk statistik 7,5 Grundnivå
T0019T Tillverkningsmetoder 7,5 Grundnivå
W0003T Datorstött ingenjörsarbete 7,5 Grundnivå
W0005T Materiallära 7,5 Grundnivå
W0008T Utvecklingsprojekt Maskinteknik 1 7,5 Grundnivå
W0025T Maskinteknik, introduktionskurs 7,5 Grundnivå

Examensarbete: 15 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
W0018T Examensarbete i Maskinteknik, högskoleingenjör 15,0 Grundnivå

Valfritt utrymme: 15 Högskolepoäng

Valfritt utrymme

Valfritt utrymme är 15 högskolepoäng. Ett valfritt utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning av kurser från universitet och högskola.