Hoppa till innehållet
Shilpi Shina
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

"Det är alltid användarens perspektiv som styr"

Publicerad: 10 september 2020

Shilpi Sinha bor i Malmö och jobbar som UX-researcher på smyckesföretaget Pandora. Hon tycker att det har varit en fördel i karriären att ha läst högskoleingenjörsprogrammet i teknisk design vid Luleå tekniska universitet eftersom arbetsgivarna gärna ser sökande från lärosäten som kan bidra med nya perspektiv.

Vilka arbetsuppgifter har du? 

– Som UX-researcher jobbar jag med att stötta design och utveckling av Pandoras globala webb och digitala butikslösningar. Detta gör jag genom att lära mig allt om användarens upplevelser. Förståelse av psykologi och beteende utgör grunden för all UX-design. Därefter undersöker jag hur tekniken kan användas för att skapa förutsättningar för en bättre användarupplevelse. Bland annat får jag jobba med utveckla interaktiva hjälpmedel som utnyttjar augmented reality och 3D-teknik. Som researcher gör jag intervjuer, fältstudier och många, många användartester – till exempel tester av en prototyp för att utvärdera hur användbar designen är innan den lanseras. Som första UX-researcher på företaget har jag även ett stort ansvar för att skapa strategin och utbilda organisationen inom mitt område. Med jämna mellanrum får jag även delta som talare och gäst på olika internationella konferenser om UX, design och innovation. 

Hur ser en dag på jobbet ut? 

– Jag jobbar tillsammans med designers, utvecklare och produktchefer och hjälper till att styra produktutvecklingen utifrån min research. Just nu jobbar jag till exempel med ett interaktivt 3D-verktyg för att bygga armband. Jag gör först en utvärdering av lösningen och försöker förstå vad vi vill uppnå med den. Därefter formulerar jag frågor och hypoteser som vi testar med hjälp av en prototyp som sätts framför riktiga användare. Under ett användartest gör jag observationer och ställer frågor om användarens upplevelse. Jag analyserar resultaten och kommer med rekommendationer och förbättringsförslag för vidareutveckling av verktyget. Ofta tittar jag också på vad företag i andra industrier gör som vi kan inspireras av, exempelvis koncept för försäljning av bilar, leksaker och möbler. Jag håller även regelbundet presentationer för ledningsgruppen om särskilt viktiga insikter från min research. Arbetet med att analysera kundresan pågår konstant eftersom användarnas behov och förväntningar konstant förändras i takt med omvärlden. Det är viktigt att vi håller oss uppdaterade i teknik- och marknadsutvecklingen för att kunna vara innovativa. 

Vad är det bästa med ditt jobb? 

– Att få jobba i gränslandet mellan design, teknik och data, vilket kräver både kreativ och analytisk problemlösning.  Det är även kul att jobba för världens största smyckesmärke som har butiker i över 100 länder. Det betyder att resultatet av mitt arbete har en global räckvidd och används av miljontals kunder världen över. Man får lära sig mycket om olika kulturer. Inom UX sätter vi människan i centrum, men människor i olika länder tänker olika. Vi kan inte utgå ifrån att alla i hela världen har samma bild av varumärket Pandora eller upplever vår webbplats på samma sätt. Till exempel kan se vi att våra kunder i ett land inte uppvisar samma beteende som våra kunder i ett annat land. Det roliga med mitt jobb är att ta reda på varför det är så och hur vi kan utforma samma lösning så att den tillfredsställer olika kunder. 

Hur har din karriär sett ut? 

– Under utbildningen sökte jag och fick ett stipendium från Wallenbergstiftelserna. Jag fick då åka till Silicon Valley efter examen och jobba i ett halvår med startups på Nordic Innovation House. När jag återvände till Sverige påbörjade jag Ikeas management traineeprogram. Inom kort fick jag jobba med den globala IT-direktören för att skapa en ny digital strategi för Ikea. Jag pushade för ett större UX-fokus då det saknades både strategi och interna team som arbetade med området. Vid ett tillfälle fick jag möjlighet att träffa vd:n som tyckte att min bakgrund och mina idéer lät intressanta. Han sammanförde mig då med Ikeas nya digitala chef som tidigare varit chef på Google. Då fick jag rollen som tillförordnad global UX-chef över Ikeas digitala kanaler. Den rollen hade jag i ungefär 1,5 år innan jag blev kontaktad av företaget Pandora som gjorde en liknande digital resa som Ikea. De ville bygga ett UX-team och jag fick möjligheten att gå in och skapa min helt egna roll som UX-researcher.

Vilken nytta har du haft av utbildningen i teknisk design? 

– När jag läste utbildningen låg fokus mest på fysiska produkter, men numer läser man mer om UX-design också. Den metodik jag fick lära mig på teknisk design är tillämpbar oavsett om man jobbar med en fysisk eller digital produkt. Det är en bredare utbildning än man skulle kunna tro. Jag jobbar gärna med research. Utbildningen gav en bra grund för sådant arbete. Utbildningen handlar inte bara om att utveckla en snygg produkt utan kanske i första hand om att analysera ett behov och definiera ett problem och hur man utifrån sin analys designar en produkt som löser problemet. Vi övade mycket på att jobba i projekt tillsammans med andra människor. Utbildningen utgjorde en trygg miljö som gav utrymme att testa olika idéer. Man lär sig av sina misstag och på utbildningen kunde man begå misstag utan att det resulterade i att ett företag gick i konkurs.  

Varför valde du teknisk design? 

– Som liten drömde jag om att bli uppfinnare. När jag sökte utbildningen var det med tanken att skapa fysiska produkter, men sen tog mig karriären i en annan riktning.  

Vad är det bästa med Luleå? 

– Jag bodde en tid i Stockholm, men flyttade hem till min uppväxtstad för att plugga. Jag upplever att det finns mer utrymme i Norrbotten, inte bara fysiskt utan även kreativt. Det är lättare att få snurr på sina idéer i regionen eftersom marknaden inte är lika mättad. Jag trivs jättebra i Skåne, men kanske att jag i framtiden flyttar hem igen och startar eget.  

Vad är det bästa med Luleå tekniska universitet? 

– När jag började söka jobb märkte jag att det var en fördel att jag hade läst vid Luleå tekniska universitet. Jag intervjuades samtidigt som kandidater från Stanford och Harvard. Arbetsgivarna tyckte att jag var intressant eftersom de vill ha folk från många olika universitet, inte bara de allra största och mest kända. Mångfald, inte bara med avseende på kön och etnicitet, är en förutsättning för att skapa en innovativ miljö och i förlängningen för företagens överlevnadskraft. I och med att jag kommer från ett annat universitet kan jag bidra med andra infallsvinklar på ett problem. Jag tror att det är lättare att nå en position i studentlivet vid Luleå tekniska universitet än vid de lite större och äldre universiteten; om man saknade en viss verksamhet var det bara att starta den. Själv var jag engagerad i Idéacceleratorn på LTU Business. Jag byggde en sajt som handlade om studentlivet och förhandlade om studentrabatter med företag i Luleå. Man har nära till varandra socialt vid Luleå tekniska universitet. Jag upplever universitetet som mer prestigelöst än andra lärosäten.  

Har du något råd till den som just har börjat läsa teknisk design? 

– Definiera vad som är viktig för dig istället för att följa efter andra. Hitta en studieteknik som passar dig. Njut av din studietid och gå inte på betygshetsen. Jag hade ganska medelmåttiga betyg men det har gått bra ändå. Det jag tyckte var intressant och roligt har varit till mest nytta i karriären, inte nödvändigtvis de kurser jag hade bäst betyg på. Höga betyg har varit ointressant för alla arbetsgivare jag kommit i kontakt med och när jag själv har rekryterat. Jag var jättestressad inför examensarbetet men fick bra stöd från min handledare och programansvariga. De förklarade för mig att examenarbetet inte var avgörande för min framtid. Alla stress föll från mina axlar vilket gjorde att jag kunde prestera bättre. Mitt examensarbete blev utsett till årets bästa inom mitt område. Du behöver inte har släktingar i branschen för att få ett bra jobb. Det hade inte jag. Nätverkande handlar inte om att skapa strategiska kontakter utan att etablera personliga relationer. Mitt nätverk består av personer där vi har upplevt ett ömsesidigt intresse av varandra som människor. Jag har haft stor nytta av LinkedIn för att skapa ett nätverk.  

Vad har du för framtidsplaner? 

– Just nu vill jag fördjupa mina specialistkunskaper inom området jag arbetar med. Jag planerar även att plugga till mig en masterexamen då min tid i arbetslivet verkligen har fått mig att inse värdet av en akademisk utbildning. Sedan drömmer jag om att en dag starta eget företag!