Studiebesök

Är du och din klass intresserade av att komma till oss på Teknisk design för ett studiebesök är du välkommen att kontakta: