Hoppa till innehållet

Högskoleingenjör Teknisk design

180 Högskolepoäng, Program på grundnivå
Var med och designa tekniska produkter och system för framtidens användare. I en föränderlig värld som blir allt mer interaktiv och digital, skapas en stor efterfrågan på designingenjörer som kan utveckla hållbara lösningar med utgångspunkt i människans behov och förutsättningar.

Programmet ger dig en stabil grund inom användarcentrerad design, konstruktion och interaktionsdesign. I våra topputrustade studior och modell- och prototypverkstäder tränas du i metoder och verktyg som hjälper dig att utveckla morgondagens produkter. Industrinära projekt och gästföreläsare ger dig en introduktion till ditt kommande yrkesliv och ett nätverk. Allt detta skapar en utbildning i framkant. Programmet inom teknisk design vid Luleå tekniska universitet har över 30 års erfarenhet av att utbilda ingenjörer som idag är verksamma över hela världen, till exempel som produktutvecklare.

Utbildningens innehåll

Utbildningen gör dig till en eftertraktad designingenjör som förstår vikten av att utgå från människans behov och förutsättningar, har kompetens inom den senaste tekniken, kan se helheten och tar hänsyn till produktens hela livscykel vid utvecklandet av hållbara, användarvänliga och attraktiva produkter. Fokus ligger på att utveckla användbara produkter där hela kedjan från användarens behov till interaktionen med produkten beaktas.

Under utbildningens första hälft blandas kurser inom designområdet med grundläggande kurser inom naturvetenskap och teknik. Därför får studenterna på teknisk design kunskaper inom både ingenjörsvetenskap och design och kan agera som en länk mellan dessa områden.

Under höstterminerna i alla årskurser går tre längre kurser som bygger på varandra och fördjupar kunskaperna och färdigheterna inom design genom att varva teoretiska och praktiska inslag. Genom hela utbildningen finns också kurser som fokuserar på människans samspel med de senaste interaktiva produkterna med fokus på användbarhet och användarupplevelse (UX).

Inom teknisk design arbetar vi mycket med projektbaserad undervisning i direkt samarbete med företag. Undervisningen bedrivs ofta i mindre grupper. Under utbildningen finns också möjlighet till en praktikperiod efter det andra studieåret. Praktiken kan vara mycket värdefull både för din fortsatta utbildning och för din kommande yrkesverksamhet. Praktiken, som är mycket uppskattad av studenterna och arbetsgivarna, kan du göra i Sverige eller utomlands.

Var kan jag jobba?

Du kan arbeta med produktutveckling eller med interaktionsdesign och användarupplevelse med människan i fokus. De flesta tidigare studenter arbetar med utvecklingsarbete i större privata företag, men bredden på utbildningen gör att många arbetar i mindre företag och organisationer med vitt skilda arbetsområden.

Anmälan
Högskoleingenjör Teknisk design
Luleå, Normal, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-80021
2023-04-17
20

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Anmälan öppnar 2023-03-15

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Jörgen Normark

Jörgen Normark, Universitetslektor, Avdelningschef

Organisation: Design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491480