Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Högskoleingenjör Teknisk design

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Högskoleingenjörsutbildningen Teknisk design ger grundläggande kunskap i att utveckla och utforma innovativa produkter och system som är anpassade efter människors behov och förutsättningar. Utbildningen omfattar totalt 180 hp motsvarande 3 års heltidsstudier, varav 37,5 hp är baskurser i matematik, fysik och ekonomi, som ger en relevant ingenjörsgrund. Utöver baskurserna ingår kärnkurser som både teoretiskt och praktiskt behandlar olika delar av området teknisk design, exempelvis designmetodik, material och tillverkning, skissteknik, prototyptillverkning, ergonomi, grafisk design, konstruktion, produktion, användbarhet och interaktion mellan människa och system. Utbildningen och de ingående kurserna är utformade för att successivt öka kunskap i samverkan med studentkollegor och lärare inom teknisk design utifrån aspekterna; Conceive (förstå/lära), Design (skapa/utforma/konstruera), Implement (implementera/göra/testa), Operate (självständigt driva/leda). Utöver bas- och kärnkurser ingår ett valfritt utrymme om 15 hp som ger studenten möjlighet att bredda eller fördjupa sig inom valfritt område samt ett självständigt examensarbete.       För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution. Undervisningsspråk kan vara engelska i högre årskurs för kurs eller del av kurs.

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Baskurser: 37,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
F0060T Mekanik och experimentella metoder 7,5 Grundnivå
G0010N Industriell ekonomi med ett hållbarhetsperspektiv 7,5 Grundnivå
M0050M Matematiska grunder och derivator 7,5 Grundnivå
M0051M Integraler, vektorer och matriser 7,5 Grundnivå
M0052M Differentialekvationer och transformteori 7,5 Grundnivå

Kärnkurser: 112,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
A0013A Produkt- och produktionsdesign 7,5 Grundnivå
A0017A Ergonomi och kognition 7,5 Grundnivå
D0005A Datorstödd industriell design 7,5 Grundnivå
D0018A Grafisk formgivning 7,5 Grundnivå
D0030A Design: process och metod 15,0 Grundnivå
D0031A Användargränssnitt: design och teknik 7,5 Grundnivå
D0039A Design: Interaktion och prototyper 15,0 Grundnivå
D0045A Design: projekt och fördjupning 15,0 Grundnivå
D0046A Användbarhet och användarupplevelse 7,5 Grundnivå
D0051A Design: kontext och analys 7,5 Grundnivå
M0010T Datorstödd konstruktion 7,5 Grundnivå
T0021T Material och tillverkningsmetoder 7,5 Grundnivå

Valfritt utrymme med förslag på kurser som kan bytas ut mot andra kurser: 15 Högskolepoäng

Valfritt utrymme

Valfritt utrymme är 15 högskolepoäng. Ett valfritt utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning av kurser från universitet och högskola.

Examensarbete: 15 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
D0050A Examensarbete i teknisk design, högskoleingenjör 15,0 Grundnivå