Hoppa till innehållet
Underhållsteknik för en hållbar värld

Underhållsteknik för en hållbar värld

I programmet får du förståelse för hur underhåll är en viktig del i att bekämpa klimatförändringarna genom att stärka motståndskraften mot klimatrelaterade problem och anpassa hur vi tar hand om alla de tekniska system som finns i vår omgivning.

Du får också lära dig varför underhåll behövs för att ställa om till en hållbar industri där befintliga resurser används på ett mer effektivt sätt. För att få hållbar konsumtion och produktion behöver vi minska vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och använder våra naturresurser.

I programmet räknar du på tillförlitlighet och livslängd för olika delarna i en produktion och analyserar produkter i dess olika livscykler. Du kommer att utveckla strategier för underhåll som bidrar till att uppfylla företagens affärs- och hållbarhetsmål.

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.