Hoppa till innehållet

Fadderföretag

Publicerad: 2 december 2013

Flera företag har valt att stötta utbildningen och vara fadderföretag. För dem är utbildningen viktig utifrån behoven som de upplever idag och i framtida utmaningar. Därför har de valt att stötta med exempelvis:

  • Erbjuda gästföreläsare
  • Studiebesök
  • Tillhandahålla praktikplats för lärande i arbetet
  • Erbjuda möjlighet till examensarbete och projektarbete

Företagen erbjuder även sommarjobb till dig som student vid utbildningen för att ge dig en möjlighet att vara i branschen på riktigt och få värdefulla kunskaper i ditt framtida yrke som underhållstekniker.

SSAB

SSAB är en världsledande producent av höghållfasta stål. Bolaget har en råstålskapacitet på 6 miljoner ton. Av leveranserna utgör nischprodukter, de höghållfasta stålen, omkring 38% av de totala leveranserna. Målet är att öka andelen till 50% år 2015.

SSAB har produktionsanläggningar i Sverige och USA. I Kina sker bearbetning och färdigställning av de olika stålprodukterna. 

SSAB har omkring 9 000 anställda i 45 länder. År 2012 uppgick SSABs försäljning till 38,9 miljarder kronor.

Metso

Metso är en global leverantör av teknik och tjänster inom processindustrin, bland annat gruv-, bygg, återvinning, papper och massa, kraft och olja och gas. De 30.000 anställda arbetar i över 50 länder för att leverera hållbarhet och lönsamhet för kunder över hela världen.

LKAB

Luossavaara-Kirunavaara AB förkortas LKAB och är en internationell högteknologisk mineralkoncern, världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter för ståltillverkning och en växande leverantör av mineralprodukter till andra industribranscher. LKAB:s verksamhet är att, med utgångspunkt från Malmfälten, för världsmarknaden tillverka och leverera förädlade järnmalmsprodukter och tjänster för järntillverkning som skapar mervärden för kunderna. LKAB var 2012 Sveriges åttonde största exportföretag, med en export på över 23 miljarder kronor. Tillsammans med övrig gruvnäring stod LKAB för elva procent av svensk bruttoexport och 64 procent av den svenska nettoexporten 2012.

Boliden

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden är den tredje största leverantören av både kopparmetall och zinkmetall i Europa.

SCA

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA är ett globalt hygien- och skogsföretag som utvecklar och producerar personliga hygienprodukter, mjukpapper, tryckpapper och sågade trävaror. Produkterna säljs i cirka 100 länder. SCA har många kända varumärken, av vilka TENA och Tork är globala.

Omsättningen 2012 var 85 miljarder kronor (9,8 miljarder euro). SCA har omkring 37 000 anställda.

ABB

ABB är ledande inom kraft- och automationsteknik. Företagets lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier.

I Sverige har ABB 8950 medarbetare och finns på mer än 30 orter. Svenska ABB är ledande leverantör av produkter och system för kraftöverföring samt process- och industriautomation. Stora verksamhetsorter är Västerås med cirka 4 200 medarbetare och Ludvika med cirka 2 700 medarbetare.

Saab Support and Services

Saab erbjuder världsledande lösningar, produkter och tjänster för militärt försvar och säkerhet. Ny teknik utvecklas ständigt, anpassas och förbättras för att möta kundernas förändrade behov i över 100 länder. Saabs affärsområde Support and Services erbjuder och driver service och underhålls lösningar för försvarssektorn och arbetar med driftsuppföljning ur ett livscykelperspektiv.

Skellefteå Kraft‎

Skellefteå Kraft har många olika verksamhetsområden. Grunden för företaget är den egna produktionen av el där 75 procent kommer från vattenkraft.  Den övriga produktionen kommer från vindkraft, kraftvärme och kärnkraft, hel- eller delägda kraftverk. Produktionen är koncentrerad till framför allt norra Sverige.

Idag är Skellefteå Kraft Sveriges femte största elproducent och under 2012 producerade företaget 3,2 TWh el.