Hoppa till innehållet

"Att kunna studera på distans var avgörande för mig"

Publicerad: 10 mars 2021

Fanny Kohberg läste underhållsteknik vid Luleå tekniska universitet och jobbar numera som underhållsingenjör på LKAB i Kiruna.

Vad innebär rollen som underhållsingenjör?

– Underhållsingenjören leder det strategiska underhållsarbetet i verksamheten, vilket gör att du har stora möjligheter att påverka hur det förebyggande underhållet ska bedrivas för att kunna säkerställa hög tillgänglighet och produktkvalitet. Det handlar också om förbättringsarbeten och uppgradering av utrustning för att behålla konkurrenskraften och samtidigt bidra till en positiv hållbar utveckling. Arbetet innefattar allt från att vara projektledare för förebyggande underhållsstopp, till att analysera data och spåra felorsaker till olika problem för att kunna initiera rätt underhållsåtgärder.

Hur har vägen dit sett ut?

– Jag gick naturvetenskapliga programmet på gymnasiet, och när jag arbetat i butik i ett par år efter studenten kände jag att jag ville byta bana och söka till en universitetsutbildning. Jag studerade till högskoleingenjör i underhållsteknik vid Luleå tekniska universitet i tre år. Efter min examen 2019 fick jag tjänsten som underhållsingenjör i ett av kulsinterverken på LKAB i Kiruna, och har jobbat där sedan dess.

Varför valde du Luleå tekniska universitet?

– Det kändes som ett naturligt val för mig, dels på grund av den tekniska profileringen och det nära samarbetet med industrin i Norrbotten, dels på grund av det geografiska läget.

Varför valde du den här utbildningen?

– Jag ville läsa en teknisk utbildning, och Luleå tekniska universitet erbjöd en bra ingenjörsutbildning på distans som verkade passa mig, därför föll valet på högskoleingenjör i underhållsteknik. Att kunna studera på distans var avgörande för mig, då jag ville kunna bo kvar på min hemort under min studietid. Dessutom såg möjligheterna att få jobb på hemorten mycket goda ut efter examen, vilket var ytterligare en

Hur ser en dag på jobbet ut för dig?

– Det kanske låter klyschigt, men ingen dag är den andra lik! En stor del av arbetet består av möten med människor, jag träffar både kollegor på arbetsplatsen och externa leverantörer i princip dagligen i olika forum. Mitt arbete innefattar även en hel del administrativt arbete, men innehållet varierar beroende på ansvarsområde och vilka aktiviteter som är prioriterade just för tillfället.

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Att det är varierat och att det alltid finns nya utmaningar att ta tag i, du kommer aldrig ha tråkigt på jobbet som underhållsingenjör! Det finns stor utvecklingspotential inom underhållsområdet, och det är väldigt givande att se hur de ständigt pågående förbättringsarbetena främjar långsiktig lönsamhet och hållbarhet. Mötet med människor, både kollegor och externa leverantörer, är en av de roligaste och mest givande delarna av mitt jobb.

Vilken nytta har du haft av utbildningen i arbetslivet?

– Utbildningen har gett mig en bred kunskap inom underhållsteknik och en grundförståelse för underhållsarbetets roll i att kunna uppnå både ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Den är rätt unik i sitt slag med inriktningen mot underhåll, och det blir tydligt att det finns ett behov av den här typen av kunskap för att vi ska kunna hantera alla underhållsrelaterade utmaningar i framtiden.

Har du något tips till den som just börjat läsa underhåll på universitet/högskola?

– Ett allmänt tips för den som läser på universitet är att lägga tid på studierna, redan från kursstart. Då undviker du onödiga omexaminationer för att du inte hunnit plugga tillräckligt. Dessutom blir det roligare att studera om du hänger med i kurserna.