Hoppa till innehållet

Studera utomlands

Luleå tekniska universitet har kontakt med många universitet, både i Europa och i övriga världen.

Du kan exempelvis välja att förlägga en eller flera terminer på andra universitet som ger underhållsutbildningar tex PXL university i Belgien. Det går också bra att göra studieuppehåll och läsa utomlands.

För att inte halka efter med dina studier, är det bra om du under utlandsvistelsen försöker välja kurser som motsvarar de ordinarie LTU-kurser du skulle ha läst om du varit kvar i Luleå.

Om du vill tillgodoräkna dig obligatoriska kurser, se till att verifiera möjligheten till detta i god tid, genom att diskutera konkreta kursförslag med berörd examinator vid LTU. Då kan du av examinator få ett preliminärt besked om möjligheten till tillgodoräknande innan du formellt väljer kurser och skickar in din ansökan.