Hoppa till innehållet

Högskoleingenjör Underhållsteknik

180 Högskolepoäng, Program på grundnivå
Underhållsteknik är ett starkt växande och attraktivt ingenjörsområde. Ett effektivt underhåll är en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. Genom att förlänga livslängden på system och infrastruktur är underhåll viktigt för en hållbar utveckling.

Målet med underhåll är att hålla fungerande tekniksystem fria från fel genom att tidigt identifiera och förebygga problem. Företagets effektivitet och lönsamhet beror i stor grad på hur väl underhållet fungerar. Genom att förbättra underhållet kan stora besparingar göras samtidigt som kvalitet och driftsäkerhet förbättras. Vid underhållsteknik lär du dig att analysera felorsaker och genomföra förbättringar i processen. Du får också lära dig att leda projekt och implementera lösningar som minskar energiförbrukning eller kostsamma haverier, vilket leder till en hållbar lösning för industrin.

Utbildningens innehåll

Utbildningen ges i Luleå men du kan också läsa på distans vid en studieort. Varje termin omfattar ett antal obligatoriska moment på studieorten eller i form av studiebesök och projektarbeten. Industrier som LKAB, Vattenfall, Trafikverket, SSAB, Boliden, Saab Aerospace, SmurfitKappa, Metso, ABB och SCA stödjer utbildningen vid Luleå tekniska universitet och ordnar praktikplatser för studenterna, vilket öppnar möjligheterna att odla goda kontakter under utbildningen.

Var kan jag jobba?

Utbildningen fokuserar på att utbilda ingenjörer för gruv-, stål-, pappers- industrin och järnväg. Däremot, finns det stora möjligheter att arbeta inom många olika branscher som underhållstekniker, underhållsingenjörer och servicetekniker. En underhållsingenjör skulle kunna utveckla och utforma underhållsstrategier, eller styra drift- och underhållsprocesser eller planera underhåll och utveckla beslutsstöd med hjälp IT.

Anmälan
Högskoleingenjör Underhållsteknik
Kiruna, Normal, Hösten 2020

Startdatum 2020-08-31, v.36 2020
Kiruna
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-85128
2020-04-15
5
Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8).

Eller:

Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Inställd

Anmälan
Högskoleingenjör Underhållsteknik
Gällivare, Normal, Hösten 2020

Startdatum 2020-08-31, v.36 2020
Gällivare
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-85127
2020-04-15
5
Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8).

Eller:

Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Inställd

Anmälan
Högskoleingenjör Underhållsteknik
Luleå, Normal, Hösten 2020

Startdatum 2020-08-31, v.36 2020
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-85129
2020-04-15
15
Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8).

Eller:

Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Inställd

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Mattias Holmgren

Mattias Holmgren, Universitetslektor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492433
Rum: F702 - Luleå»
Johan Odelius

Johan Odelius, Universitetslektor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493031