Högskoleingenjör Underhållsteknik

180 Högskolepoäng, Program på grundnivå
Effektiv drift och underhåll är mycket viktig för att komplexa tekniksystem ska fungera. Vår treåriga distansutbildning är utformad i nära samarbete med industrin för att tillgodose behovet av specialister. Som expert hjälper du till att öka produktion, kvalitet och konkurrenskraft i företaget.
Målet med underhåll är att hålla fungerande tekniksystem fria från fel genom att tidigt identifiera och förebygga problem. Företagets effektivitet och lönsamhet beror i stor grad på hur väl underhållet fungerar. Genom att förbättra underhållet kan stora besparingar göras samtidigt som kvalitet och driftsäkerhet förbättras. Vid underhållsteknik lär du dig att analysera felorsaker och genomföra förbättringar i processen. Du får också lära dig att leda projekt och implementera lösningar som minskar energiförbrukning eller kostsamma haverier.

Utbildningens innehåll

Utbildningen ges i Luleå men du kan också läsa på distans vid en studieort. Varje termin omfattar ett antal obligatoriska moment på studieorten eller i form av studiebesök och projektarbeten. Industrier som LKAB, Vattenfall, Trafikverket, SSAB, Boliden, Saab Aerospace, Metso, ABB och SCA stödjer utbildningen vid Luleå tekniska universitet och ordnar praktikplatser för studenterna, vilket öppnar möjligheterna att odla goda kontakter under utbildningen.

Var kan jag jobba?

Du kan arbeta inom många olika branscher, såsom processindustrin, tillverkningsindustrin, energiindustrin, bil- och flygindustrin som till exempel underhållstekniker, underhållsingenjörer och servicetekniker. Där man utvecklar och utformar underhållsstrategier, styra drift- och underhållsprocesser eller planera underhåll och utveckla beslutsstöd med hjälp IT.

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Frågor om ansökan, behörighet och antagning

 

Q  Ställ dina frågor i vårt formulär