Hoppa till innehållet

Högskoleingenjör Underhållsteknik

180 Högskolepoäng, Program på grundnivå
På den här distansutbildningen lär du dig varför underhållsteknik behövs för att uppnå en hållbar industri där resurser används effektivt med avseende på tillförlitlighet, livslängd och livscykelkostnader. Du lär dig utveckla strategier för underhåll för att nå affärs- och hållbarhetsmål.

Som högskoleingenjör i underhållsteknik kommer du att kunna arbeta som asset manager med att utforma underhållsstrategier, utveckla underhållsplaner eller planera drift- och underhållsaktiviteter inom olika branscher. Underhåll är en förutsättning för en hållbar och konkurrenskraftig industri. Rätt underhåll använder våra naturresurser på ett bättre sätt och gör så att livslängden på produkter ökar. Detta är ett viktigt arbete för att industrin ska kunna minska sin klimatpåverkan. Som ingenjör inom underhållsteknik har du möjlighet att bidra med rätt förutsättningar för framtidens industri.

Utbildningens innehåll

Programmet är en distansutbildning med några sammankomster på campus i Luleå. Det innebär att undervisningen och examinationen främst kommer att ske på distans under dagtid. En förutsättning för dina studier är en dator med headset och webbkamera samt god internetuppkoppling. Sammankomsterna i Luleå är koncentrerade till 1-2 tillfällen per termin, där varje tillfälle omfattar 3-5 dagar. Under ett läsår är det maximalt 10 dagar med obligatorisk närvaro på campus. Distansutbildning ger dig möjligheter till flexibelt lärande, men ställer samtidigt krav på att du planerar och organiserar dina studier.

Under första delen av utbildningen blandas kurser i drift- och underhållsteknik med ingenjörskurser i kvalitetsteknik, industriell ekonomi, elektronik, materialteknik och maskinkomponenter. Under andra delen specialiserar du dig mer mot underhåll och läser kurser i tillförlitlighetsanalys, produktions- och underhållssystem och livscykelanalys. Du får kompetens i arbetsmiljö, ergonomi, säkerhet och att lösa verkliga problem i projekt med företag.

Utbildningen sker i nära samarbete med industrin som ger möjligheter till praktikplatser och att knyta värdefulla kontakter. Underhållsteknik är ett starkt växande och efterfrågat ingenjörsområde. Utbildningen kommer ge dig verktyg för att arbeta med underhåll och utveckling i en digitaliserad, automatiserad och uppkopplad produktion.

Var kan jag jobba?

Efterfrågan på ingenjörer inom underhållsteknik växer och efter utbildningen kommer du att ha mycket goda möjligheter till arbete. Din kompetens kommer att vara attraktiv i flera branscher både nationellt och internationellt. Tidigare studenter arbetar på mindre konsultbolag eller i stora världsledande företag inom till exempel gruvdrift, infrastruktur och processindustri.

Anmälan
Högskoleingenjör Underhållsteknik
Luleå, Distans, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-85013
2023-04-17
15
Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Anmälan öppnar 2023-03-15

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Mattias Holmgren

Mattias Holmgren, Universitetslektor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492433
Johan Odelius

Johan Odelius, Universitetslektor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493031