Hoppa till innehållet

Utbildningsorter

Publicerad: 9 april 2014

Högskoleingenjörsutbildningen i underhållsteknik kan du välja mellan att studera på campus Luleå eller på distans. Vid distansutbildning sker undervisning och kommunikation med studiekamrater och lärare genom olika former av datorbaserade webbverktyg. Varje termin omfattar ett antal obligatoriska moment på campus i Luleå eller studiebesök.

 

Vill du läsa vid campus Luleå söker du till studieort Luleå. Vill du läsa på distans väljer du antingen studieort Gällivare eller Kiruna.

Vid distansstudier kommer det vara några obligatoriska sammankomster per termin på campus Luleå. Programmet innehåller också projektkurser i nära samarbete med företag. I dessa kurser ingår obligatoriska studiebesök på företagen. Examination och tentor genomförs på distans eller på din valda studieort.

Du kan alltså läsa programmet på distans hemifrån. Vid några tillfällen varje termin behöver du resa till campus Luleå eller vald studieort för obligatoriska moment så som laborationer eller tenta.