Utbildningsorter

Publicerad: 9 april 2014

Högskoleingenjörsutbildningen i underhållsteknik kan du välja mellan att studera reguljärt eller på distans. Reguljär utbildning innebär att all undervisning sker på campus. Vid distansutbildning sker kommunikation med studiekamrater och lärare genom olika former av datorbaserade webbverktyg. Labbuppgifter och tentor utför du på din valda studieort

I Luleå ges all utbildning direkt på Campus och du får också tillgång till våra lab där delar av utbildningsmomenten utförs. 

Väljer du att läsa på distans ges undervisningen via Internet. Tentor och labbuppgifter utför du på din valda studieort. På studieorten erbjuds du också lärarhjäp.

Som distans studerande kan du välja att läsa från följande orter: 

  • Gällivare
  • Kiruna