Hoppa till innehållet

Vanliga frågor och svar

Publicerad: 2 december 2013

Vanliga frågor och svar om underhållsteknik och studier vid LTU, inklusive distansstudier.

Finns det behov av ingenjörer i Underhållsteknik efter avslutad utbildning?

Idag finns det ett stort behov inom industrin av kompetent personal inom underhåll både i Sverige och utomlands. Utbildningen högskoleingenjör inom Underhållsteknik har utvecklats för att tillgodose industrins behov. Detta innebär att det finns goda möjligheter för arbete efter avslutade studier och löneläget är idag bra med en ingångslön på ca 30 000 kr/månad.Många företag har även visat ett stort intresse för våra studenter, vad gäller de sommarvikariat dom har att erbjuda samt examensjobb. Industrins behov av förbättrat underhåll växer och ett bättra underhåll kan ge dem möjligheten att bli mer konkurrenskraftiga utan att öka deras kostnader vesäntligt. En UTEK undersökning visade att om man ökar produktionstiden i pappersindustrin med 10% från 65% till 75% skulle de kunna fördubbla sina vinster till 100 miljarder utan att  öka utgifterna. Många företag vet detta och vill anställa ingenjörer med underhållskompetens. Bland annat bygger ABB en helt ny underhållsavdelning för att erbjuda underhållskonsult tjänster för industrin. 

Finns det möjlighet att komplettera utbildningen så att man blir civilingenjör i framtiden?

Ja, det finns möjlighet att läsa vidare till civilingenjör efter färdig ingenjörsutbildning. Vi planerar att starta en civilingenjörsutbildning i Underhållsteknik hösten 2016.Du kan även ta civilingenjörsexamen i andra områden.

Kan man studera utomlands under studietiden?

Ja, man kan söka sig till andra universitet som ger underhållsutbildningar tex PXL university i Belgien och läsa en eller flera termin där. Eller så kan man göra studieuppehåll och läsa utomlands.

Finns möjlighet att praktisera under studietiden?

Det ingår inte någon praktik i utbildningen för underhållsteknik. Däremot kan våra ”fadderföretag” erbjuda examens- och sommarjobb till underhållsteknikstudenter som vill ha mer praktiskt erfarenhet. Våra fadderföretag erbjuder möjligheten till sommarjobb och praktikplatser men studenterna måste själva lämna in ansökan och visa sitt intresse.

Vilka är behörighetskraven?

Vi kräver särskild behörighet plus Matte D, Fysik B och Kemi A.

Har ni antagning både på höst- och vårtermin?

Nej, vi antar bara på höstterminen till ingenjörsutbildningen i Underhållsteknik.

Vad är det för skillnad på en högskoleingenjör och en civilingenjör?

En högskoleingenjör utbildas under tre år för att fungera direkt ute i industrin och har mycket praktisk kunskap. En civilingenjör utbildas under fem år med en bredare vetenskaplig bas och skall kunna utveckla ny teknik och nya arbetsmetoder. Lönemässigt brukar civilingenjören ha en högre lön än högskoleingenjörenmen flera företag erbjuder högskoleingenjörer inom underhållsteknik samma ingångslön för att behovet av kompetensen är så stort.

Kan man välja olika avslutningar inom programmet?

Nej, underhållsteknik har bara en avslutning men under år tre har du chans att fördjupa dig inom ett av de tre underhållsområdena processindustri, infrastruktur och fastighet.

Hur sker undervisningen när programmet är på distans?

Alla föreläsningar sänds via Adobe Connect Pro. Undervisningen är en blandning av interaktiva föreläsningar där du kan tala och se din lärare i realtid, och förinspelade moment.

Elever vid Campus i Luleå har möjlighet att sitta i sändningsstudion och delta i undervisning.

Måste jag åka till Luleå ofta?

Du kommer att behöva åka till LTU under din utbildningstid för obligatoriska moment. Det kan variera beroende på kurs men max två träffar per termin förutom de som läser i Filipstad. Om studenterna måste åka till Luleå mer än en gång/kurs/läsperiod då står LTU för kostnaderna.

Var kan jag bo när jag besöker Luleå?

Det finns många olika lösningar på boenden för dig som distansstudent. På LTUs hemsida kan du läsa mer om boende i Luleå.

Studerar jag mycket på egen hand som distansstudent?

Du kommer att ha en hel del uppgifter som skall lösas tillsammans med andra. Det finns möjligheter att skapa möten för studentgrupper via Adobe Connect Pro. Naturligtvis kan även Skype och andra interaktiva medier utnyttjas mellan studenterna.

Vad skiljer ett distansprogram från ett program som går på Campus?

Som student på ett distansprogram har du samma rättigheter, skyldigheter och ansvar som de som läser på campusprogram.  Målsättningar och krav är lika, och du kan naturligtvis studera tillsammans med andra men då med hjälp av interaktiva medier.

Vilken teknisk utrustning krävs för att kunna läsa programmet på distans?

Du behöver dator och tillgång till internet hemma.  Du behöver också ha ett headset med mikrofon och en webbkamera för möten/seminarier i Adobe Connect Pro (webbaserat mötesrum).

Kontaktpersoner för programmet

Mattias Holmgren

Holmgren, Mattias - Universitetslektor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492433
Phillip Tretten

Tretten, Phillip - Biträdande professor, Huvudutbildningsledare

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492855