Hoppa till innehållet

Vanliga frågor och svar

Publicerad: 2 december 2013

Vanliga frågor och svar om underhållsteknik och studier vid LTU, inklusive distansstudier.

Finns det behov av ingenjörer i underhållsteknik efter avslutad utbildning?

Idag finns det ett stort behov inom industrin av kompetent personal inom underhåll både i Sverige och utomlands. Utbildningen högskoleingenjör Underhållsteknik har utvecklats för att tillgodose industrins behov. Detta innebär att det finns goda möjligheter för arbete efter avslutade studier. 

Finns det möjlighet att komplettera utbildningen så att man blir civilingenjör i framtiden?

Ja, det finns möjlighet att läsa vidare till civilingenjör efter färdig ingenjörsutbildning. 

Finns möjlighet att praktisera under studietiden?

Det ingår inte någon praktik i utbildningen för underhållsteknik. Däremot kan våra ”fadderföretag” erbjuda examens- och sommarjobb till underhållsteknikstudenter som vill ha mer praktiskt erfarenhet. Våra fadderföretag erbjuder möjligheten till sommarjobb och praktikplatser men studenterna måste själva lämna in ansökan och visa sitt intresse.

Har ni antagning både på höst- och vårtermin?

Nej, vi antar bara på höstterminen till ingenjörsutbildningen i Underhållsteknik.

Vad är det för skillnad på en högskoleingenjör och en civilingenjör?

En högskoleingenjör utbildas under tre år för att fungera direkt ute i industrin och har mycket praktisk kunskap. En civilingenjör utbildas under fem år med en bredare vetenskaplig bas och skall kunna utveckla ny teknik och nya arbetsmetoder. Lönemässigt brukar civilingenjören ha en högre lön än högskoleingenjörenmen flera företag erbjuder högskoleingenjörer inom underhållsteknik samma ingångslön för att behovet av kompetensen är så stort.

Hur sker undervisningen när programmet är på distans?

Det mesta av undervisningen sker under dagtid via Zoom och Teams och en läroplattform som heter Canvas. Vid några tillfällen per termin träffas vi några dagar på campus i Luleå för tex laborationer. Under ett läsår är det maximalt 20 dagar med obligatorisk närvaro på campus. Distansutbildning ger dig möjligheter till flexibelt lärande, men ställer samtidigt krav på att du planerar och organiserar dina studier.

Du kommer att behöva åka till LTU under din utbildningstid för obligatoriska moment. Det kan variera beroende på kurs men max två träffar per termin förutom de som läser i Filipstad. Om studenterna måste åka till Luleå mer än en gång/kurs/läsperiod då står LTU för kostnaderna.

Var kan jag bo när jag besöker Luleå?

Studerar jag mycket på egen hand som distansstudent?

Du kommer att ha en hel del uppgifter som skall lösas tillsammans med andra. Det finns möjligheter att skapa möten för studentgrupper via Teams. Naturligtvis kan även Zoom och andra interaktiva medier utnyttjas mellan studenterna.

Vilken teknisk utrustning krävs för att kunna läsa programmet på distans?

Du behöveren dator med headset och webbkamera samt god internetuppkoppling. 

Kontaktpersoner för programmet

Mattias Holmgren

Holmgren, Mattias - Universitetslektor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492433