Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Högskoleingenjör Underhållsteknik

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Under första året i utbildningen ägnas tid åt grunderna i drift- och underhållsteknik och vad det innebär att arbeta som underhållsingenjör. Första året innehåller också kurser inom matematik, statistik och fysik samt en kurs i industriell ekonomi och hållbarhet.

Under andra året ägnas utbildningen åt grundläggande ingenjörskurser i ämnen som kvalitetsteknik, elektronik, materialteknik och maskinkomponenter. Kunskaper i underhållsteknik breddas med kurser i tillförlitlighetsanalys, underhåll i produktionsystem och livscykelkostnadsanalys.

Under sista året i utbildningen genomförs en projektkurs i underhållsteknik och mänskliga faktorer och säkerhet studeras. Utbildningen avslutas med ett självständigt examensarbete om 15 högskolepoäng. För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild informtion om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution.”

Utbildningen ges på distans. Varje termin omfattar ett antal obligatoriska moment i Luleå eller i form av studiebesök. Sammankomsterna i Luleå är koncentrerade till 2-3 tillfällen per termin, där varje tillfälle omfattar 3-5 dagar. Under ett läsår är det maximalt 20 dagar med obligatorisk närvaro på campus.   Undervisningsspråk kan vara engelska i högre årskurs för kurs eller del av kurs. 

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Baskurser: 37,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
F0060T Mekanik och experimentella metoder 7,5 Grundnivå
G0010N Industriell ekonomi med ett hållbarhetsperspektiv 7,5 Grundnivå
M0050M Matematiska grunder och derivator 7,5 Grundnivå
M0051M Integraler, vektorer och matriser 7,5 Grundnivå
M0052M Differentialekvationer och transformteori 7,5 Grundnivå

Kärnkurser: 127,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
D0010B Underhållsstrategi 7,5 Grundnivå
D0011B Introduktion till drift- och underhållsteknik - grundbegrepp 7,5 Grundnivå
D0012B Livscykel- och livscykelkostnadsanalys 7,5 Grundnivå
D0016B Tillförlitlighetsanalys i underhåll 7,5 Grundnivå
D0017B Projektkurs i drift och underhållsteknik 15,0 Grundnivå
D0019B Mänskliga faktorer för säkerhet i arbetsmiljön 7,5 Grundnivå
D0022B Underhåll och produktionssystem 7,5 Grundnivå
E0013E Grundkurs i elektroteknik 7,5 Grundnivå
K0001N Kvalitetsutveckling, grundkurs 7,5 Grundnivå
L0004N Miljö- och kvalitetsrevision 7,5 Grundnivå
M0030T Maskinkomponenter - introduktion och analys 7,5 Grundnivå
M0032T Mekanik och hållfasthetslära 7,5 Grundnivå
S0001M Matematisk statistik 7,5 Grundnivå
T0004T Metalliska och Polymera material, grundkurs 7,5 Grundnivå
X0009B Examensarbete i Underhållsteknik, högskoleingenjör 15,0 Grundnivå

Valfritt utrymme: 15 Högskolepoäng

Valfritt utrymme

Valfritt utrymme är 15 högskolepoäng. Ett valfritt utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning av kurser från universitet och högskola.