Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Datorgrafik för spel och film, kandidat

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Datorgrafik för spel och film är en treårig utbildning (180 hp) som leder till en kandidatexamen med inriktning mot datorgrafik för spel och film. Utbildningen består av kurser inom huvudområdet Medieteknik samt ett obligatoriskt examensarbete. Utbildningen omfattar både teoretiskt och praktiskt lärande som ger en bred datorgrafisk grund och förmåga att ingå i team för produktion av datorgrafik för datorspel och visuella filmeffekter. Centrala områden för utbildningen är principer, metodik och designprocesser för skapande av datorgrafik för film och spel samt praktisk tillämpning i digitala verktyg.  För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution. Utbildningen leder till Kandidatexamen då matematikkravet för prefixet "teknologie" inte uppfylls. Studenter antagna H21 till högskoleprogrammet Datorgrafik för spel och film (120 hp) ska, för att uppfylla kravet för en kandidatexamen huvudområde Medieteknik med inriktning datorgrafik för spel och film läsa kursen "Kompletterande kurs för kandidatexamen i datorgrafik för spel och film" om 45 hp, inkl "Examensarbete i datorgrafik" om 15 hp samt uppfylla kravet för högskoleexamen med inriktning datorgrafik för spel och film.

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet (med undantag för kravet på svenska) +
Engelska 6, Matematik 2a eller 2b eller 2c.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 150 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
W0012E Introduktion till datorgrafik 15,0 Grundnivå
W0013E Designprocesser och metoder för datorgrafik 15,0 Grundnivå
W0019E 3D grafik 7,5 Grundnivå
W0020E Animation och riggning 7,5 Grundnivå
W0021E Realtidsgrafik 7,5 Grundnivå
W0024E Compositing 7,5 Grundnivå
W0026E Avancerad 3D grafik 7,5 Grundnivå
W0027E Visuella effekter och simuleringar 7,5 Grundnivå
W0028E Programmering för datorgrafik 7,5 Grundnivå
W0029E Tillämpad matematik för datorgrafik 7,5 Grundnivå
Ny kurs Metoder för studioproduktion 15,0 Grundnivå
Ny kurs Yrkesmässig studioproduktion 15,0 Grundnivå
Ny kurs Inriktningsprojekt 15,0 Grundnivå
W0030E Yrkesmässiga metoder 15,0 Grundnivå

Examensarbete: 15 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
W0031E Examensarbete i datorgrafik, kandidat 15,0 Grundnivå

Valfritt utrymme med förslag på en kurs som kan bytas mot andra kurser: 15 Högskolepoäng

Valfritt utrymme

Valfritt utrymme är 15 högskolepoäng. Ett valfritt utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning av kurser från universitet och högskola.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
W0032E Specialiserad yrkesroll 15,0 Grundnivå Valbar