Hoppa till innehållet
Hållbar mineral - GB SWE

De globala målen

För att möta framtidens utmaningar bör vi säkerställa hållbara, resurseffektiva och miljövänliga processer genom hela värdekedjan av mineraler och metaller.

Hållbar mineralutvinning är ett tvärvetenskapligt program som gör det möjligt för dig att förstå jordsystemet och värdekedjan för mineraler och metaller. Du kommer att kunna bidra till en hållbar användning av mineralresurser och att agera i en global digitaliserad värld. Programmet täcker hela värdekedjan inklusive prospektering, gruvdrift, utvinning, raffinering och återvinning samtidigt som vi betonar de miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekterna. Programmet syftar till att du kan tillgodogöra dig de kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna bidra till den gröna omställningen och lösa utmaningarna kopplade till den ökande efterfrågan på metaller. Programmet skapar en helhetsbild över hela systemet vilket ger en förståelse för värdekedjan.

Du kommer att lära dig hur olika segment av värdekedjan interagerar, hur de påverkar miljön, hur de korrelerar med ekonomiska, samhälleliga och lagstiftningsmässiga aspekter. Hur cirkulära materialströmmar kan skapas och hur det påverkar systemet, biprodukter och avfall samt implikationer av elektrifiering och fossilfria processer.

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.